Integralno softversko rešenje za upravljanje sistemima za obračun i naplatu usluga

ASW: dominus

Informacioni sistem se primenjuje u oblastima gde je potrebno kontrolisati obračun i naplatu proizvoda i usluga za veći broj korisnika (telekomunikacije – mobilna i fiksna telefonija, električna energija, voda, gas, Internet, telefonski servisi itd.) ili korisnika divergentnog skupa usluga u ponudi (veliki broj raznovrsnih usluga), kao i raznovrsnom načinu pružanja odnosno potrošnje tih usluga.

Billing podsistem je namenjen za obračun potrošnje svih vrsta varijabilnih usluga, koje mogu biti iskazane u obimu, vremenu ili specifičnom događaju. Obračun je baziran na veoma fleksibilnom tarifnom sistemu i parametarski postavljenim algoritmima različitih nivoa popusta i pogodnosti za korisnike usluga. Cikluse obračuna određuje sam korisnik pri čemu je štampanje računa nezavisno od obračuna i može se vršiti na različitim tipovima printera u bilo kom vremenu.
Customer Care podsistem je prvenstveno namenjen upravljanju i praćenju resursa koji su anga
Osnovne karakteristike sistema su:

  • Podrška za formiranje i praćenje korisničke mreže
  • Direktna komunikacija sa izvorima podataka
  • Konfigurabilan tarifni sistem koji podržava složene strukture tarifiranja usluga i proizvoda
  • Obračun, štampa i distribucija računa za usluge i proizvode

Asw:credis integrisan sa ostalim ASW sistemima, kao što su asw:dominus i asw:sapiens predstavlja softversku podršku za Integralni informacioni sistem kompanije koja se bavi navedenom vrstom usluga u bilo kojoj oblasti. Ovakvo rešenje omogućava:

  • Efikasno praćenje svakog događaja i ažurnost podataka na nivou dana
  • Aktuelne poslovne informacije na nivou ažurnosti podataka
  • Analize poslovanja u periodima sa poređenjem u odnosu na plan
  • Pomoć korisnicima pri korišćenju usluga

Preuzmite brošuru

Unesite mail da biste preuzeli brošuru
Hvala na interesovanju
Preumzi brošuru
Greška
asw: credis

Povezane Studije

Upravljanje maloprodajnim lancem od 600 kioska
Maloprodaja, Distribucija štampe

Upravljanje maloprodajnim lancem od 600 kioska

saznaj više
Distribucija pića i hrane u okviru HoReCa sistema
Veleprodaja, Maloprodaja

Distribucija pića i hrane u okviru HoReCa sistema

saznaj više
Integralni informacioni sistem javnog preduzeća za skloništa
Organizacija izgradnje, održavanja i tehničke kontrole javnih i blokovskih skloništa na teritoriji Srbije

Integralni informacioni sistem javnog preduzeća za skloništa

saznaj više
Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje
Veleprodaja, Distribuciji duvana i robe široke potrošnje

Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje

saznaj više
ASW sistem za kadrovsku evidenciju i obračun zarada integrisan sa SAP sistemom
Proizvodnja

ASW sistem za kadrovsku evidenciju i obračun zarada integrisan sa SAP sistemom

saznaj više
Billing & Customer Care sistem za mobilnu telefoniju Republike Srpske
Mobilna telefonija

Billing & Customer Care sistem za mobilnu telefoniju Republike Srpske

saznaj više

Sledeći Proizvodi

asw: credis

Integralno softversko rešenje za upravljanje sistemima za obračun i naplatu usluga

saznaj više
C:

asw: temporis

Moderno softversko rešenje za on-line upravljanje i funkcionisanje parking službe

saznaj više
T:

asw: examinus

Obezbeđuje online centralizovano praćenje i kontrolu tehničkog pregleda

saznaj više
E:

asw: officius

Savremeno softversko rešenje predviđeno za korisničku podršku u kompanijama

saznaj više
O:

asw: portal

Omogućava interakciju sa sledećim ASW proizvodima i rešenjima asw: officius, asw: dominus i asw: sapiens

saznaj više
P:

asw: auxilium

Inteligentno rešenje koje pomaže u podršci korisnicima

saznaj više
A:

asw: loyalty

Moćan alat za kreiranje marketinških kampanja i programa lojalnosti, pridobijanje novih kupaca i negovanje i podsticanje postojećih.

saznaj više
LY:

asw:numerus

asw:numerus - revolucionarno rešenje za automatizaciju procesa naručivanja robe i kontrolu zaliha

saznaj više
N: