CRM

Savremeno softversko rešenje predviđeno za korisničku podršku u kompanijama

ASW: dominus

Asw:officius je savremeno softversko rešenje koje omogućava centralizovano praćenje i kontrolu zahteva korisničke podrške, izdavanja naloga i planiranja dugoročnih aktivnosti (projekata) i njihovih realizacija

Asw:officius je softversko rešenje koje obezbeđuje mehanizme za:

 • Upravljanje ljudskim resursima u kompanijama sa velikim brojem zaposlenih čije vreme treba optimalno rasporediti i iskoristiti
 • Planiranje aktivnosti u vidu projekata
 • Planiranje aktivnosti za svakog zaposlenog u vidu naloga
 • Praćenje realizacije planiranih aktivnosti
 • Evidentiranje i praćenje realizacije velikog broja zahteva korisničke podrške
 • Praćenje i merenje parametara procesa – merenje utrošenog vremena po svakoj definisanoj aktivnosti
 • Upravljanje kvalitetom usluga (podrška standardu koji kompanija primenjuje)

Rešenje se sastoji od sledećih podsistema i modula unutar tih podsistema:

 • Poslovni adresar kompanije – Predstavlja evidenciju kompanija, njihovih odelenja, kontakata i svih podataka koji omogućavaju kontakt sa klijentom.
 • Aktivnosti i praćenje njihove realizacije – Predstavlja podsistem koji omogućava evidentiranje planiranih aktivnosti i potom praćenje realizacije istih.

Aktivnosti su podeljene prema tipu i nameni:

 • Nalozi (Tasks) – Predstavlja najopštiji tip aktivnosti i najmanju jedinicu posla koja biva dodeljena resursima na realizaciju.
 • Zahtevi (Help Desk Tasks) – Aktivnosti koje imaju osobine naloga ali su inicirane od strane spoljnih korisnika sistema (primena je u oblasti pružanja Korisničke podrške).
 • Prodajne aktivnosti (Sales Tasks) – Aktivnosti koje su specifične za poslove komercijalne službe (Presentation, Lead, Oportunity, Contract etc.)
 • Projekti (Projects) – Planiranje dugoročnih aktivnosti i praćenje njihove realizacije u vidu stabla naloga (atomičnih aktivnosti).
 • QMT (Quality Managment Tasks) – Vrsta aktivnosti koja u potpunosti odgovara ISO zahtevima za praćenje stepena usglašenosti/neusaglašenosti sa standardom. Obezebeđuju mehanizme za upravljanje kvalitetom usluga.
 • Sigurnosno administrativni podsistem
 • Podsistem za konfiguraciju
 • Podsistem za izveštavanja
 • Korisnički portal kao mehanizam transparentnosti

Preuzmite brošuru

Unesite mail da biste preuzeli brošuru
Hvala na interesovanju
Preumzi brošuru
Greška
asw: officius

Povezane Studije

Podrška za distribuciju robe široke potrošnje
Veleprodaja

Podrška za distribuciju robe široke potrošnje

saznaj više
Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća
Tehnički sektor, Sektor za projektovanje i razvoj, Sektor za finansijsko pravne poslove, Služba (sektor) za praćenje tehničkih gubitaka na mreži

Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća

saznaj više
Strategija razvoja i primene informacionog sistema u poslovnim procesima kompanije Multikom Group
Medijska agencija

Strategija razvoja i primene informacionog sistema u poslovnim procesima kompanije Multikom Group

saznaj više
Razvoj maloprodajne mreže
Maloprodaja

Razvoj maloprodajne mreže

saznaj više
Informacioni sistem za podršku identifikaciji i registraciji životinja
Državna uprava

Informacioni sistem za podršku identifikaciji i registraciji životinja

saznaj više
Integralni informacioni sistem komunalnog preduzeća
Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija pijaće vode, održavanje vodovodnog sistema, uklanjanje otpadnih voda, održavanje

Integralni informacioni sistem komunalnog preduzeća

saznaj više

Sledeći Proizvodi

asw: credis

Integralno softversko rešenje za upravljanje sistemima za obračun i naplatu usluga

saznaj više
C:

asw: temporis

Moderno softversko rešenje za on-line upravljanje i funkcionisanje parking službe

saznaj više
T:

asw: examinus

Obezbeđuje online centralizovano praćenje i kontrolu tehničkog pregleda

saznaj više
E:

asw: officius

Savremeno softversko rešenje predviđeno za korisničku podršku u kompanijama

saznaj više
O:

asw: portal

Omogućava interakciju sa sledećim ASW proizvodima i rešenjima asw: officius, asw: dominus i asw: sapiens

saznaj više
P:

asw: auxilium

Inteligentno rešenje koje pomaže u podršci korisnicima

saznaj više
A:

asw:loyalty

Moćan alat za kreiranje marketinških kampanja i programa lojalnosti, pridobijanje novih kupaca i negovanje i podsticanje postojećih.

saznaj više
LY:

asw:numerus

asw:numerus - revolucionarno rešenje za automatizaciju procesa naručivanja robe i kontrolu zaliha

saznaj više
N: