Praćenje pakovanja i distribucije flaširane vode

Kompanija
Sliv d.o.o.
Država
Beograd, Srbija
Industrija
Veleprodaja, maloprodaja
Praćenje pakovanja i distribucije flaširane vode

Tehnologije

Proizvodi

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Preduzeće Sliv d.o.o. je jedno od vodećih preduzeća u pakovanju i distribuciji prirodne oligomineralne vode. Na jugoistoku Srbije, sa 1.500 metara nadmorske visine, bez većih saobraćajnica, industrije i drugih zagađivača u okolini, voda Vlasina se puni na savremenoj opremi u PET boce i distribuira potrošačima. Osnovni zadatak projekta je bio uvođenje integralnog informacionog sistema u cilju centralizacije svih funkcija i efikasnijeg upravljanja i kontrole svih resursa. Realizacija projekta obuhvatala je implementaciju sledećih sistema: asw:dominus – ERP sistema za centralizovano praćenje poslovanja asw:pda – modul za podršku komercijalistima za rad na terenu

Realizacija

Implementacija integralnog informacionog sistema obuhvatala je faznu realizaciju podsistema u skladu sa prioritetima koje je definisao korisnik. Prvo su informacionim sistemom podržane funkcije proizvodnje, distribucije i prodaje, a nakon toga su uvedeni i ostali podsistemi (podsistem za praćenje ljudskih resursa i podsistem za praćenje osnovnih sredstava). Uvođenje rešenja je kompaniji Sliv omogućilo dobijanje podataka o narudžbama kupaca sa terena odmah nakon njihovog kreiranja, čime se proces obrade narudžbi kupaca i distribucija robe značajno skratio. Kontrola ostalih poslovnih procesa kroz ERP sistem omogućava kompaniji da planira dalji razvoj poslovanja i širenje tržišta kroz optimizaciju proizvodnje i svih resursa.

Povezane studije

Upravljanje kompanijom iz Italije
Maloprodaja

Upravljanje kompanijom iz Italije

saznaj više
Podrška za razvoj poslovanja
Maloprodaja,Veleprodaja

Podrška za razvoj poslovanja

saznaj više