Implementacija sistema za podršku procesima distribucije i logistike robe široke potrošnje

Kompanija
Centrosinergija d.o.o.
Država
Beograd, Srbija
Industrija
Distribucija i logistika robe široke potrošnje i usluga
Implementacija sistema za podršku procesima distribucije i logistike robe široke potrošnje

Tehnologije

Proizvodi

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

S:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Centrosinergija d.o.o. se bavi pružanjem usluga distribucije i logistike na način koji njenim korisnicima obezbeđuje efikasan i ekonomičan plasman robe i usluga. Deo je poslovnog sistema Moj Kiosk Group, u čijem sastavu je i Moj Kiosk, najveći lanac kiosaka i „convenience shop“ objekata na teritoriji Srbije. Delatnost Centrosinergije je zasnovana na distribuciji: štampanih medija, duvanskih proizvoda, galanterije, SIM kartica i elektronskih dopuna pripejd kredita za mobilnu telefoniju i Bus Plus kartica i elektronskih dopuna za javni gradski prevoz u Beogradu. Centrosinergija d.o.o. raspolaže skladišnim prostorom od ukupno 10.000 kvadratnih metara, u Distributivnom centru u Beogradu i 9 cross dock centara širom Srbije, kao i transportnom flotom od preko 200 vozila različitih kapaciteta. Godišnje vozila Centrosinergije pređu preko 10.500.000 km. Robom iz svog portfolija snabdeva više od 16.000 maloprodajnih objekata.

Realizacija

Realizacija projekta obuhvatila je implementaciju sledećih proizvoda: asw:logistica: asw:wms – warehouse management system (sistem za upravljanje magacinom) asw:tms – transport management system (sistem za upravljanje voznim parkom) asw:dominus – dodatni ERP sistem u Centrosinergiji, za unapređeno centralizovano praćanje robno-finansijskih procesa u kompaniji asw:sapiens – business intelligence (podrška poslovnom odlučivanju). Tok realizacije projekta: Projekat uvođenja informacionog sistema u kompaniji Centrosinergija je počeo septembra 2012. godine i odvijao se u više faza. Svaka od faza se uspešno razvijala i realizovala za vrlo kratak period. Prva faza: WMS Prva faza obuhvatila je implementaciju sistema za manipulaciju robom u skladištu – WMS i sistema za integraciju sa kompanijama za koje se uslužno vrši skladištenje i distribucija robe. Benefiti nakon realizacije prve faze se ogledaju u boljoj popunjenosti skladišnog prostora, mogućnosti praćenja kretanja robe kroz skladište, poboljšanju mobilnosti i fleksibilnosti magacionera, većoj tačnosti i produktivnosti na svim nivoima poslovanja i mogućnosti potpune analize rada skladišta. Implementacija sistema za integraciju je omogućila automatsku razmenu i sinhronizaciju podataka sa korisnicima, u realnom vremenu. Druga faza: TMS Druga faza projekta je obuhvatila implementaciju sistema za upravljanja voznim parkom, TMS. Uvođenje TMS sistema donelo je veću produktivnost vozača, bolju iskorišćenost vozila i kontrolu nad troškovima transporta, kvalitetnije planiranje održavanja, praćenje realizacije i smanjen obim administrativnih poslova. Treća faza: proširenje i nadogradnja WMS i TMS sistema Nakon završetka druge faze, u toku eksploatacije i održavanja informacionog sistema, Centrosinergija je krajem 2014. godine sklopila Ugovor o distribuciji sa „British American Tobacco“, jednom od vodećih globalnih duvanskih kompanija. Pojavila se potreba za nadogradnjom i prilagođavanjem WMS i TMS sistema specifičnim potrebama ovog tipa distribucije. Nadogradnja postojećih sistema je uspešno realizovana i dodatno zahtevane funkcionalnosti su vrlo brzo implementirane. Četvrta faza: asw:sapiens U cilju daljeg unapređenja rada Centrosinergije i pripreme informacionog sistema za proširenje postojećih i prihvatanje novih poslova, pristupilo se implementaciji asw:sapiens Business Intelligence sistema. Ovaj sistem omogućava objedinjavanje svih podataka iz različitih informacionih sistema koji se koriste u Centrosinergiji u jedinstveno centralno skladište podataka (Data Warehouse – DWH) bazirano na Oracle tehnologiji, čime se stvaraju uslovi za kvalitetniju analizu podataka i izveštavanje. Svi izveštaji se generišu iz jednog sistema, što omogućava značajno smanjenje manuelnog rada na analizi sistemskih podataka i povećanje produktivnosti organizacije. Izveštavanje je sadržajem, formom i brzinom usklađeno sa zahtevima klijenta i njegovim potrebama.

Povezane studije

Mreža maloprodajnih objekata „Slatke kuće“
Maloprodaja, Konditorska industrija

Mreža maloprodajnih objekata „Slatke kuće“

saznaj više
Upravljanje kompanijom iz Italije
Maloprodaja

Upravljanje kompanijom iz Italije

saznaj više