Korišćenje AI u procesu snabdevanja

Kompanija
Voli Trade doo
Država
Crna Gora
Industrija
Lanac supermarketa
Korišćenje AI u procesu snabdevanja

Tehnologije

Proizvodi

asw:maximus

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Softversko rešenje zasnovano na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju koje olakšava upravljanje kompanijom

M:

Opis

Projekat cilja na optimizaciju snabdevanja kako za logističko-distributivna centra kao i za maloprodajne jedinice, omogućavajućiim da lakše odrede potrebne količine za snabdevanje. 

Uvođenjem asw:numerusa, revolucionarnog rešenja za automatizaciju procesa naručivanja robe, dobili smo mehanizam za automatsko generisanje potrebnih dopuna i optimizaciju procesa snabdevanja na osnovu analize podataka pomoću mašinskog učenja. Ovo je od izuzetnog značaja za klijente, jer im omogućava da se fokusiraju na ostale aspekte svog poslovanja, dok se asw:numerus brine o automatizaciji procesa naručivanja robe.

Realizacija

Napravljen je sistem koji koristi dostupne istorijske podatke o prodaji i zalihama, kao i osnovne  podatke: artikle i njihove atribute, objekte i njihove atribute, asortimane objekata, kalendar snabdevanja, dodatne informacije o zalihama. Podaci se prvo učitavaju iz ERP-a i pripremaju u odgovarajućem formatu, kako bi mogli da se upotrebe u svrhe treniranja modela mašinskog učenja. Nakon toga se trenira sam model koji predviđa potražnju svakog artikla u svakom od objekata, koristeći definisan asortiman. Uzimanjem u obzir najnovije informacije o stanju zaliha, obračunava se potrebna dopuna. Ta dopuna se zaokružuje na količine naručivanja u paketu za svaki od artikala. Ukoliko postoje dodatni zahtevi poput marketinških zaliha ili minimalne zalihe, oni se takođe uzimaju u obzir prilikom računanja potrebne dopune. Kako je dostupna informacija o kalendaru snabdevanja, sistem sam pokreće sve potrebne procese radi dobijanja dopuna. Svakog jutra korisniku su dostupne izračunate potrebne dopune za objekte i artikle. Korisnik dobija te rezultate u vidu tabele u izrađenoj aplikaciji, kao i grafičkom obliku preko alata Tableau. Takođe, korisnici imaju mogućnost da ručno provere i promene kreirane predloge dopuna. Iako je dostupnost informacija o kalendaru snabdevanja važna, u slučajevima kada ona nije dostupna, moguće je ručno izgenerisati trebovanje odabirom odgovarajućeg načina snabdevanja, dobavljača i artikala. Isti mehanizam se primenjuje i u drugim situacijama gde postoji potreba ručnog kreiranja trebovanja. Uspostavljena je potpuna integracija sa ERP sistemom tako da izgenerisane dopune u aplikaciji su vidljive i tamo nakon prihvatanja. Na taj način je omogućeno i praćenje koji artikli su već pristigli. Pored toga asw:numerus obaveštava korisnika da ne poručuje ponovo iste artikle koji su još na putu.

Povezane studije

Implementiran integralni informacioni sistem za još jedno komunalno preduzeće
Javno komunalno preduzeće, skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Implementiran integralni informacioni sistem za još jedno komunalno preduzeće

saznaj više
Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća
Tehnički sektor, Sektor za projektovanje i razvoj, Sektor za finansijsko pravne poslove, Služba (sektor) za praćenje tehničkih gubitaka na mreži

Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća

saznaj više