Informacioni sistem za podršku identifikaciji i registraciji životinja

Kompanija
Kancelarija za veterinarstvo, Sarajevo, Agencija za obilježavanje životinja, Banja Luka
Država
Bosna i Hercegovina
Industrija
Državna uprava
Informacioni sistem za podršku identifikaciji i registraciji životinja

Tehnologije

No items found.

Proizvodi

No items found.

Opis

Sistemom identifikacije i kontrole kretanja životinja (SIKKŽ) na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, vrši se identifikacija svake životinje (iz populacije goveda, svinja i malih preživara) i registruje se njihovo kretanje. Posredstvom ovog sistema vrši se i registracija svih imanja, klaonica i stočnih pijaca. U svrhu svega navedenog, ASW Inžinjering je definisao zahteve i ciljeve ovog projekta: • Svako imanje, klaonica i stočna pijaca moraju biti upisani u Državnu bazu podataka (DBP), u kojoj će se istima, u svrhu registracije i identifikacije dodijeliti posebna i trajna slovno-numerička šifra. • Svaka životinja mora biti obeležena individualnom ušnom markicom, a njen vlasnik imati za istu stočni pasoš, koji se, takođe, upisuje u DBP. • Na kraju, kretanje svake životinje može se izvršiti samo uz posedovanje odgovarajuće dokumentacije i svako kretanje životinje mora takođe, biti registrovano u DBP-u. Sistem identifikacije i kontrole kretanja životinja u BiH je pod direktnom nadležnošću Kancelarije za veterinarstvo BiH (KZV BiH), a operativne aktivnosti identifikacije i kontrole kretanja životinja (SIKKŽ) efikasno i efektivno obavlja Agencija za obilježavanje životinja koja je u sastavu KZV BiH. Osnovni cilj projekta bio je formiranje jedinstvene baze podataka imanja registrovanih životinja i kretanja životinja. Sistem koriste krajnji korisnici iz Agencije za obeležavanje životinja u Banja Luci i tri kancelarije za unos podataka (Banja Luka, Mostar i Sarajevo). Predviđeno je da se krug korisnika proširi na sve ovlašćene veterinarske stanice i veće farme i klaonice.

Realizacija

Osim osnovnog veb baziranog modula namenjenog za korišćenje od strane krajnjih korisnika razvijen je i modul za rad na terenu korišćenjem PDA uređaja (Psion Teklogix Ikon). Povezivanje eksternih sistema (Registar poljoprivrednih gazdinstava, Inspektorat) omogućeno je putem veb servisa. Osim razvoja novog softverskog sistema i baze podataka, projekat je obuhvatio i migraciju podataka iz dva postojeća izvora podataka. Uspešno su preneseni svi podaci o registrovanim imanjima, svim životinjama i istorijski podaci o kretanjima životnja za poslednjih deset godina (od kada se vodi evidencija). Kruna projekta je realizacija modula poslovnog izveštavanja (business intelligence) koji omogućava napredno izveštavanje na bazi prikupljenih podataka. U okviru BI modula realizovan je skup ETL procedura koje na dnevnom nivou prebacuju promene iz operativne baze u skladište podataka (Data Warehouse). Za formiranje i pregled analiza koristi se sistem Microstrategy.

Povezane studije

Implementiran integralni informacioni sistem za još jedno komunalno preduzeće
Javno komunalno preduzeće, skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Implementiran integralni informacioni sistem za još jedno komunalno preduzeće

saznaj više
Korišćenje AI u procesu snabdevanja
Lanac supermarketa

Korišćenje AI u procesu snabdevanja

saznaj više