Multibrend maloprodajni objekti

Kompanija
Max Group
Država
Stara Pazova, Srbija
Industrija
Veleprodaja, Maloprodaja
Multibrend maloprodajni objekti

Tehnologije

Proizvodi

asw:mercantis

RMS

Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

M:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

U sastavu Max Group-e nalazi se nekoliko kompanija: Max Sport, MM99, Euroclassic, Max 95 i VIS Comerce. Osnovna delatnost kompanije je prodaja sportske odeće, obuće i opreme. Pored veleprodaje kojom se kompanija na početku bavila, zahtevi tržišta i dalji razvoj poslovanja bio je usmeren na otvaranje svojih multibrend prodavnica Max Sport. Osnovni cilj projekta je da se obezbedi kvalitetan informacioni sistem koji bi omogućio da se upravlja maloprodajnim objektima iz centrale uvažavajući svu specifiku koju prodaja odeće i obuće podrazumeva.

Realizacija

Realizacija projekta je obuhvatila implementaciju centralnog sistema asw:dominus i integraciju sistema za maloprodaju asw:mercantis. Kompanija Max Group kroz integralni informacioni sistem sada ima mogućnost da upravlja objedinjenim podacima o prodaji i zalihama kroz veleprodaju i maloprodaju. Posebno važan segment je upravljanje zalihama u maloprodajnim objektima i mogućnost da se na brz i efikasan način roba prenosi iz jednog u drugi maloprodajni objekat u zavisnosti od potražnje, ali i da kroz brzi uvid u zalihe drugih maloprodajnih objekata uputi kupca u objekat gde postoji na stanju traženi artikal. Na taj način, kompanija Max Sport pokazuje brigu za svakog kupca i smanjuje izgubljenu prodaju. Pored Max Sport-a, ASW sistem je implementiran i u ostale kompanije u okviru Max Ggrupe, čime menadžment kompanije ima uvid u konsolidovane rezultate poslovanja.

Povezane studije

Informacioni sistem za naplatu i kontrolu parkiranja putem sms-a i kartica
Tehnički sektor, Ekonomsko-pravni sektor i Sektor za građevinsko zemljište, imovinsko-pravne poslove i saobraćaj (u okviru kojeg je Direkciji povereno upravljanje javnim parkiralištima)

Informacioni sistem za naplatu i kontrolu parkiranja putem sms-a i kartica

saznaj više
Integralni informacioni sistem javnog preduzeća za skloništa
Organizacija izgradnje, održavanja i tehničke kontrole javnih i blokovskih skloništa na teritoriji Srbije

Integralni informacioni sistem javnog preduzeća za skloništa

saznaj više