Podrška za regionalnu komunikacijsku agenciju

Kompanija
Direct Media
Država
Beograd, Srbija
Industrija
Medijska agencija
Podrška za regionalnu komunikacijsku agenciju

Tehnologije

Proizvodi

ASW: dominus

ERP

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Direct Media je vodeća regionalna komunikacijska agencija koja pruža pun spektar usluga, od planiranja i zakupa medijskog prostora, preko istraživanja i uvida u potrebe potrošača, do komunikacijske strategije i konsaltinga. Kompanija posluje u 7 zemalja u regionu: Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija. Osnovni cilj projekta je uvođenje sistema koji pokriva sve finansijske i knjigovodstvene procese u okviru firme Direct Media i njenih regionalnih članica . Cilj projekta je da se finansijske informacije automatski povezuju sa knjigovodstvenim i da pokrivaju sve procese u okviru kompanije.

Realizacija

Projektom je obuhvaćena implementacija centralnog ERP sistema asw:dominus. U prvoj fazi implementacije pušten je u rad sistem u kompaniji Direct Media, a u drugoj fazi je pušten sistem u kompanijama, njenim članicama. U daljem planu je implementacija istog sistema i u kompanijama u regionu. Informacionim sistemom su stavljeni pod kontrolu svi finansijski tokovi, što je kompaniji omogućilo efikasnije upravljanje i planiranje na nivou grupacije. Svi prihodi i troškovi se prate pojedinačno po svim kompanijama i zbirno na nivou grupacije. Realizacija je sastavni deo realizacije Projekta – “Strategije razvoja i primene informacione tehnologije u poslovnim procesima kompanije Multikom”, kao vodeće članice holdinga.

Povezane studije

Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća
Tehnički sektor, Sektor za projektovanje i razvoj, Sektor za finansijsko pravne poslove, Služba (sektor) za praćenje tehničkih gubitaka na mreži

Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća

saznaj više
Najpopularnija maloprodajna mreža drogerija u Srbiji
Maloprodaja

Najpopularnija maloprodajna mreža drogerija u Srbiji

saznaj više