Primena loyalty programa u okviru mobilne telefonije

Kompanija
m:tel
Država
Banjaluka, BiH
Industrija
Mobilna telefonija
Primena loyalty programa u okviru mobilne telefonije

Tehnologije

Proizvodi

No items found.

Opis

Kompanija m:tel je došla na ideju da kroz projekat flipswap, stare mobilne uredjaje vrati u tržišni opticaj kako bi se sprečilo zatrpavanje elektronskim otpadom. Korišćeni uređaji se repariraju i plasiraju na tržište uz sniženu cenu. Korisnik koji zameni svoj uređaj kroz flipswap mehanizam – dobija određenu količinu servisa u okviru m:tel mreže, u zavisnosti od vrednosti uređaja. Cilj projekta je bio da se doradi tarifni sistem postojećeg billing sistema asw:credis tako da pored različitih tarifa koje su definisane pretplatničkim ugovorom, sistem omogući dodeljivanje konfigurabilnog iznosa popusta na nivou pojedinačnog pretplatničkog ugovora (bez obzira na izabrani paket) i dodeljivanje dodatnih bonusa koje pretplatnici ostvaruju kroz loyality programe (flipswap ili neki drugi).

Realizacija

Realizacija projekta omogućila je dodeljivanje bonusa na pretplatnički ugovor, pri čemu se bonus primenjuje na usluge definisane u kategoriji bonusa po redosledu usluga navedenih u definiciji samog bonusa. Sistem je konfigurisan tako da se parametar koji definiše iznos bonusa u novcu dodeljuje na nivou pojedinačnog ugovora, uz mogućnost da osim iznosa bonusa operater može uneti i razlog za dodeljivanje bonusa (id – Flip Swap voucher-a, marketinška kampanja itd). Realizovana je i masovna dodela pojedinačnih bonusa za loyality kampanje, kao i primena bonusa u n narednih meseci i prenos neiskorišćenog bonusa u tekući obračunski period iz m prethodnih obračunskih perioda. Obezbeđena je adekvatna prezentacija statusa bonusa na fakturi. Za potrebe informisanja korisnika o trenutnim statusima neiskorišćenih bonusa obezbeđeno je i praćenje stanja u svakom trenutku (potrošnja i neiskorišćeni bonus po svakoj usluzi). Kompanija m:tel sada može da organizuje različite vrste marketinških akcija za postojeće i nove korisnike i da prati ostvarene efekte svake kampanje pojedinačno.

Povezane studije

Veleprodaja i distribucija bele tehnike i kucnih aparata
Veleprodaja,Maloprodaja

Veleprodaja i distribucija bele tehnike i kucnih aparata

saznaj više
Implementacija sistema za podršku procesima distribucije i logistike robe široke potrošnje
Distribucija i logistika robe široke potrošnje i usluga

Implementacija sistema za podršku procesima distribucije i logistike robe široke potrošnje

saznaj više