Projekat migracija podataka pisarnice u ORACLE bazu

Kompanija
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Država
Beograd, Srbija
Industrija
Javna ustanova
Projekat migracija podataka pisarnice u ORACLE bazu

Tehnologije

Proizvodi

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Uprava (www.uzzpro.gov.rs) obavlja stručne, tehničke i druge zajedničke poslove za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, Ustavnog suda Srbije, ministarstava, posebnih organizacija i pravosudnih organa Republike. U okviru uprave funkcioniše nekoliko pisarnica koje opslužuju više agencija i ministarstava. U svom radu te pisarnice koriste različita aplikativna rešenja: – terminal bazirane aplikacije pisane u COBOL programskom jeziku za Honeywell-Bull GCOS okruženje sa podacima smještenim u indeksiranim/sekvencijalnim datotekama – MS DOS bazirane aplikacije pisane u FoxPro programskom jeziku sa podacima smještenim u dBase IV datotekama – Aplikacije pisane korišćenjem Oracle Forms 6 alata sa podacima smještenim u Oracle RDBMS Osnovni cilj projekta je bio da se pisarnice koje koriste aplikativna rješenja bazirana na COBOL-u i FoxPro prebace na korišćenje aplikativnog rešenja baziranog na Oracle RDBMS .

Realizacija

Realizacija projekta obuhvatila je sledeće aktivnosti: – instalaciju IBM AIX patcheva – instalaciju Oracle 9i sistema za upravljanje bazama podataka – podešavanje Oracle backup procedura i integracija sa IBM Tivoli sistemom za nadzor – izradu dokumenta “Migration Study” – izradu softvera za migraciju COBOL i FoxPro podataka – verifikaciju softvera za migraciju putem testne migracije podataka iz osam pisarnica – migraciju podataka za 8 pisarnica – puštanje u rad i praćenje rada krajnjih korisnika Migration Study dokument je obuhvatio strukturu i sadržaj izvorišnih baza podataka, strukturu odredišne baze podataka, potrebne konverzije i mapiranja podataka. Za potrebe migracije podataka je razvijen poseban software. Razvoj je obavljen korišćenjem Java programskog jezika i Open Source biblioteka za pristup dBase podacima i manipulaciju fajlovima (Apache Ant, xBaseJ, FlatPack…) Zajedničkim zalaganjem, inženjera ASW-a i zaposlenih iz Uprave, kompletan projekat je završen 15 dana pre planiranog roka od 3 meseca.

Povezane studije

Lanac pekara u Srbiji
Maloprodaja

Lanac pekara u Srbiji

saznaj više
Najvažnija finansijska institucija u državi
Javna preduzeća

Najvažnija finansijska institucija u državi

saznaj više