ASW sistem za kadrovsku evidenciju i obračun zarada integrisan sa SAP sistemom

Kompanija
ATB Sever
Država
Subotica, Srbija
Industrija
Proizvodnja
ASW sistem za kadrovsku evidenciju i obračun zarada integrisan sa SAP sistemom

Tehnologije

Proizvodi

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

ATB SEVER, kao članica poslovnog sistema ATB Austrija , već više od 85 godina je poznata po kvalitetu i tradiciji u proizvodnji svih vrsta električnih motora i generatora. ATB Sever kao deo Austrijske grupacije koristi SAP informacioni sistem,koji nije obuhvatio sve poslovne procese . Za potrebe pokrivanja procesa upravljanja kadrovima i obračunom zarada, kompanija ATB Sever je tražila adekvatno rešenje koje može da zadovolji sve njihove potrebe za efikasno obračunavanje zarada za oko 2.000 zaposlenih! Kompanija ATB Sever je izabrala ASW kao svog partnera, imajući u vidu da se sistem za upravljanje kadrovima i obračunom zarada koristi u velikim kompanijama u regionu za preko 30.000 zaposlenih i zbog iskustva koje ASW ima u integraciji sa eksternim sistemima. Osnovni cilj projekta je bio da se uvede informaciona podrška za procese kadrovske evidencije i obračuna zarada koja će kompletno podržavati zakone Srbije. Specifičan zahtev projekta je da se podsistem za kadrovsku evidenciju i obračun zarada (asw:dominus sistema) integriše sa SAP-om.

Realizacija

Realizacija ovog projekta odvijala se u dve faze koje su se paraleno izvršavale. Prva faza se odnosila na implementaciju sistema za podršku poslovnim procesima obračuna zarada i kadrovske evidencije. Druga faza se odnosila na integraciju sa postojećim eksternim rešenjem. Integracija sistema za upravljanje kadrovima i obračun zarada (asw:dominus) i SAP-a realizovana je sinhronizovanom razmenom fajlova između sistema. Realizacijom sistema omogućeno je efikasno odvijanje procesa obračuna zarada i prenosa naloga za knjiženje u eksterni sistem. Ukupna realizacija projekta trajala je mesec dana.

Povezane studije

Implementacija sistema za podršku procesima distribucije i logistike robe široke potrošnje
Distribucija i logistika robe široke potrošnje i usluga

Implementacija sistema za podršku procesima distribucije i logistike robe široke potrošnje

saznaj više
Korišćenje AI u procesu snabdevanja
Lanac supermarketa

Korišćenje AI u procesu snabdevanja

saznaj više