Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća

Kompanija
D.O.O. “Vodovod i Kanalizacija” Cetinje
Država
Cetinje, Crna Gora
Industrija
Tehnički sektor, Sektor za projektovanje i razvoj, Sektor za finansijsko pravne poslove, Služba (sektor) za praćenje tehničkih gubitaka na mreži
Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća

Tehnologije

Proizvodi

asw:utilitas

Softversko rešenje koje u potpunosti pruža IT podršku komunalnim preduzećima

U:

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

S:

asw:libris

DMS

Integralni sistem za upravljanje dokumentima

L:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Delatnost preduzeća Vodovod i kanalizacija Cetinje je: Proizvodnja i distrubucija vode Održavanje vodovodnog sistema(mreže) grada i seoskih područja Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema kao i odvođenje iz posebnih sistema(septičkih jama ) Kontrola kvaliteta vode i otpadnih voda Planiranje i razvoj preduzeća donošenjem srednjoročnih planova i programa rada na godišnjem nivou Briga o korisnicima Kompanija posluje u prestonici Crne Gore i distribuira vodu za oko 5000 domaćinstava i industrija. Uvođenje IIS imalo je sledeće ciljeve: Centralizacija podataka i postizanje visokog stepena integrisanosti podataka Povećanje nivoa transparentnosti prema kranjim korisnicima Poboljšanje koordinacije i kolaboracije pri izvršavanju poslovnih procesa Olakšavanje rada krajnjih korisnika i menadžmenta preduzeća kroz maksimalnu informatičku podršku poslovnim procesima Sprečavanje grešaka i zloupotreba uz potpunu kontrolu ključnih procesa – merenje potrošnje, obračuna i naplate računa Povećano zadovoljstvo potrošača Pozitivni finansijski efekti

Realizacija

Projekat je započet u julu 2014.godine. U prvoj fazi projekta, posebna pažnja je posvećena analizi svih poslovnih procesa i dokumenata korišćenih u kompaniji. Nakon serije intervjua i usvajanja projektne specifikacije započeto je sa implementacijom postojećih softverskih rešenja. Veliki doprinos efikasnoj implementaciji dala su iskustva ASW tima koja su stečena tokom projekta implementacije IIS u preduzeću Vodovod i Kanalizacija Podgorica. Za potrebe realizacije projekta implementirani su sledeći proizvodi asw:-a: asw:dominus asw:utilitas asw:libris asw:sapiens Jako važna aktivnost koja je usledila pre puštanja u rad jeste migracija postojećih podataka u novi informacioni sistem. Formirana je arhivska platforma i ti podaci su trajno zamrznuti zaključno sa danom kada je novi sistem pušten u rad. Poseban izazov predstavljala je obuka korisnika za rad na kompleksnim i međuzavisnim aktivnostima. Uvođenje novog IS izazvalo je određene promene u organizaciji preduzeća a te promene su podržane impementacijom asw:libris (DMS) proizvoda. Faza implementacije je kroz studioznu pripremu i nesebičnu saradnju i zalaganje ASW tima završena puštanjem sistema u rad i pre definisanih rokova. Prvi računi su generisani i izdati u novembru 2014. Posebna prednost ovog projekta je činjenica da je odabrani tim stručnjaka preduzeća ViK Cetinje kompletno preuzeo kontrolu nad podrškom prvog nivoa i konstantno radi na unapređenju organizacije i nivoa korišćenja sistema. Na osnovu sugestija dobijenih od nosioca procesa preduzeća i krajnjih korisnika, ASW konstantno radi na unapređenju svojih proizvoda.

Povezane studije

Podrška za upravljanje građevinskim kompanijama
Izgradnja građevinskih objekata

Podrška za upravljanje građevinskim kompanijama

saznaj više
Studija slučaja - Mona Fashion
Maloprodaja, proizvodnja

Studija slučaja - Mona Fashion

saznaj više