Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća

Kompanija
D.O.O. “Vodovod i Kanalizacija” Cetinje
Država
Cetinje, Crna Gora
Industrija
Tehnički sektor, Sektor za projektovanje i razvoj, Sektor za finansijsko pravne poslove, Služba (sektor) za praćenje tehničkih gubitaka na mreži
Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća

Tehnologije

Proizvodi

asw:utilitas

Softversko rešenje koje u potpunosti pruža IT podršku komunalnim preduzećima

U:

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

S:

asw:libris

DMS

Integralni sistem za upravljanje dokumentima

L:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Delatnost preduzeća Vodovod i kanalizacija Cetinje je: Proizvodnja i distrubucija vode Održavanje vodovodnog sistema(mreže) grada i seoskih područja Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema kao i odvođenje iz posebnih sistema(septičkih jama ) Kontrola kvaliteta vode i otpadnih voda Planiranje i razvoj preduzeća donošenjem srednjoročnih planova i programa rada na godišnjem nivou Briga o korisnicima Kompanija posluje u prestonici Crne Gore i distribuira vodu za oko 5000 domaćinstava i industrija. Uvođenje IIS imalo je sledeće ciljeve: Centralizacija podataka i postizanje visokog stepena integrisanosti podataka Povećanje nivoa transparentnosti prema kranjim korisnicima Poboljšanje koordinacije i kolaboracije pri izvršavanju poslovnih procesa Olakšavanje rada krajnjih korisnika i menadžmenta preduzeća kroz maksimalnu informatičku podršku poslovnim procesima Sprečavanje grešaka i zloupotreba uz potpunu kontrolu ključnih procesa – merenje potrošnje, obračuna i naplate računa Povećano zadovoljstvo potrošača Pozitivni finansijski efekti

Realizacija

Projekat je započet u julu 2014.godine. U prvoj fazi projekta, posebna pažnja je posvećena analizi svih poslovnih procesa i dokumenata korišćenih u kompaniji. Nakon serije intervjua i usvajanja projektne specifikacije započeto je sa implementacijom postojećih softverskih rešenja. Veliki doprinos efikasnoj implementaciji dala su iskustva ASW tima koja su stečena tokom projekta implementacije IIS u preduzeću Vodovod i Kanalizacija Podgorica. Za potrebe realizacije projekta implementirani su sledeći proizvodi asw:-a: asw:dominus asw:utilitas asw:libris asw:sapiens Jako važna aktivnost koja je usledila pre puštanja u rad jeste migracija postojećih podataka u novi informacioni sistem. Formirana je arhivska platforma i ti podaci su trajno zamrznuti zaključno sa danom kada je novi sistem pušten u rad. Poseban izazov predstavljala je obuka korisnika za rad na kompleksnim i međuzavisnim aktivnostima. Uvođenje novog IS izazvalo je određene promene u organizaciji preduzeća a te promene su podržane impementacijom asw:libris (DMS) proizvoda. Faza implementacije je kroz studioznu pripremu i nesebičnu saradnju i zalaganje ASW tima završena puštanjem sistema u rad i pre definisanih rokova. Prvi računi su generisani i izdati u novembru 2014. Posebna prednost ovog projekta je činjenica da je odabrani tim stručnjaka preduzeća ViK Cetinje kompletno preuzeo kontrolu nad podrškom prvog nivoa i konstantno radi na unapređenju organizacije i nivoa korišćenja sistema. Na osnovu sugestija dobijenih od nosioca procesa preduzeća i krajnjih korisnika, ASW konstantno radi na unapređenju svojih proizvoda.

Povezane studije

Mreža maloprodajnih objekata „Slatke kuće“
Maloprodaja, Konditorska industrija

Mreža maloprodajnih objekata „Slatke kuće“

saznaj više
Podrška za razvoj poslovanja
Maloprodaja,Veleprodaja

Podrška za razvoj poslovanja

saznaj više