Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje

Kompanija
MPC Holding Mercata
Država
Beograd,Srbija
Industrija
Veleprodaja, Distribuciji duvana i robe široke potrošnje
Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje

Tehnologije

Proizvodi

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

S:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Mercata je osnovana 1991. godine. Posvećena je veleprodaji i distribuciji duvana i robe široke potrošnje. Zahvaljujući konstantnom ulaganju u tehnologiju i zaposlene i odličnim rezultatima, nakon kratkog vremena se svrstala u red pet najvećih veleprodavaca i distributera duvana i duvanskih proizvoda u Srbiji. Osnovni cilj projekta je bio da se uvede integralni informacioni sistem koji bi omogućio veći stepen kontrole i upravljanja nad svim poslovnim procesima u okviru kompanije. Za bolju kontrolu rada i veću efikasnost procesa prodaje uvedeni su PDA uređaji za podršku terenskim komercijalistima.

Realizacija

Prilikom realizacije projekta osnovni zahtev od strane Mercate je bio da se napravi dinamičan sistem koji će omogućiti maksimalnu efikasnost u distribuciji proizvoda. Prva faza ka realizaciji osnovog cilja bila je implementacija asw:dominus sistema koji omogućava upravljanje procesima finansija, knjigovodstva, upravljanja robom i upravljanja kadrovima. Kao jedan od najvećih distributera cigareta, Mercat ima 6 distributivnih centra širom Srbije. U okviru distributivnih centara implementiran je asw:dominus modul za praćenje i distribuciju robe. Između centrale i distributivnih centara instalirana je aplikacija asw:pontis koja vrši prenos i sinhronizaciju podataka. Implementacija asw:dominus sistema u svim distributivnim centrima dovela je do sinhronizovanog upravljana nabavkom i prodajom robe. Da bi sistem prodaje bio što efikasniji, odnosno kupcima bila isporučena roba u što kraćem periodu, implementirano je rešenje asw:PDA koje podržava proces naručivanja robe pomoću mobilnog PDA uređaja. Komercijalistima na terenu je omogućeno da direktno šalju narudžbe kupaca ka distributributivnim centrima odmah nakon kreiranja, na osnovu kojih se automatski kreiraju otpremnice i fakture koje ulaze u proces distribucije definisan rutama. Top-menadžment kompanije Mercata svakodnevno koristi business intelligence sistem za praćenje ostvarenih rezultata prodaje, naplate i kretanja zaliha.

Povezane studije

Informacioni sistem za podršku identifikaciji i registraciji životinja
Državna uprava

Informacioni sistem za podršku identifikaciji i registraciji životinja

saznaj više
Podrška za upravljanje građevinskim kompanijama
Izgradnja građevinskih objekata

Podrška za upravljanje građevinskim kompanijama

saznaj više