Distribucija medicinske opreme u regionu

Kompanija
Sanolabor d.d.
Država
Ljubljana, Slovenia
Industrija
Veleprodaja, maloprodaja
Distribucija medicinske opreme u regionu

Tehnologije

Proizvodi

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

S:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Povezane studije

Praćenje pakovanja i distribucije flaširane vode
Veleprodaja, maloprodaja

Praćenje pakovanja i distribucije flaširane vode

saznaj više
Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje
Veleprodaja, Distribuciji duvana i robe široke potrošnje

Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje

saznaj više