Razvoj maloprodajne mreže

Kompanija
Farmakom Retail Group
Država
Beograd, Srbija
Industrija
Maloprodaja
Razvoj maloprodajne mreže

Tehnologije

Proizvodi

asw:mercantis

RMS

Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

M:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Kompanija Farmakom Retail Group je deo holdinga uspešne kompanije Farmakom MB. Retail Group je osnovana sa ciljem da se proizvodi ostalih članica holdinga distribuiraju i kroz sopstvenu maloprodajnu mrežu. Kompanija je osnovana početkom 2011. godine, a krajem godine je imala oko 25 maloprodajnih objekata s tim da je u planu otvaranje novih. Kao glavni zadatak kompanija Farmakom Retail Group je postavila izgradnju informacionog sistema pomoću koga može efikasno da upravlja celokupnom maloprodajnom mrežom. Informacioni sistem je morao da bude dovoljno fleksibilan da može da se prilagodi različitim potrebama i zahtevima kompanije u vremenu.

Realizacija

Projekat je efikasno realizovan zajedničkim radom ASW tima i IT tima kompanije Farmakom. Prva faza u realizaciji projekta je bila podizanje centralnog ERP sistema asw:dominus i puštanje prvih 5 maloprodajnih objekata. Nakon realizacije prve faze i verifikacije funkcija sistema, realizovana je i druga faza koja je obuhvatila sukcesivno puštanje maloprodajnih objekata u rad. IT tim kompanije Farmakom je u toku implementacije obučen da samostalno instalira POS sistem i obučava krajnje korisnike odnosno prodavce za rad u sistemu za maloprodaju asw:mercantis. Kompletan projekat je realizovan u roku od 3 meseca. Informacioni sistem je ispunio sva očekivanja menadžmenta kompanije Farmakom Retail Group, koja sada u potpunosti upravlja i kontroliše svoju maloprodajnu mrežu i ima dobru informacionu podršku za dalji razvoj svog biznisa.

Povezane studije

Multibrend maloprodajni objekti
Veleprodaja, Maloprodaja

Multibrend maloprodajni objekti

saznaj više
Podrška za regionalnu komunikacijsku agenciju
Medijska agencija

Podrška za regionalnu komunikacijsku agenciju

saznaj više