Informacioni sistem za nadzor i praćenje tehničkog pregleda vozila

Kompanija
Audiotex, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i komunikacija
Država
Banjaluka, Bosna i Hercegovina
Industrija
Tehnički pregled vozila
Informacioni sistem za nadzor i praćenje tehničkog pregleda vozila

Tehnologije

Proizvodi

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Sistem za tehničke preglede vozila, registraciju i izdavanje licenci implementiran je u svim stanicama tehničkih pregleda vozila u Republici Srpskoj i u Distriktu Brčko. Umreženo je 208 stanica tehničkog pregleda na kojima se obavljaju poslovi propisani pravilnikom o tehničkim pregledima vozila BiH i pravilnikom o izdavanju Licence RS. Sistem je integrisan sa agencijom IDDEEA (agencija za personalna dokumenta), a na nju su vezani svi centri za registraciju MUP-a Republike Srpske čime je postignuta automatizacija procesa registracije vozila. Godišnje se uradi oko 330.000 tehničkih pregleda za koje se podaci unesu u bazu sistema. Pored tehničkog pregleda, sistem omogućava kompletno vođenje finansijsko-knjigovodstvenih poslova.

Realizacija

Tehničko rešenje zasnovano je na najsavremenijim tehnologijama i troslojnoj arhitekturi sistema. Aplikativni i server baze podataka su cluster-ovani što pruža veću stabilnost sistema i onemogućava zastoj u radu stanica tehničkog pregleda. Pristup aplikaciji i podacima vrši se putem Interneta, korišćenjem web browsera. Sve stanice za tehničke preglede vozila su povezane u jedinstvenu VPN (Virtual Private Network) mrežu čime je obezbeđena dodatna sigurnost celokupnog sistema. Sistem je jednostavan za korišćenje što je vrlo retko za tako kompleksne sisteme. Sistem asw:examinus za tehničke preglede vozila je u potpunosti zadovoljio zahtev korisnika kako u potpunom pojednostavljenju rada na stanicama tehničkih pregleda tako i u automatizaciji procesa registracije vozila kao i nadzoru svih aktivnosti od strane ovlašćenih korisnika u Ministartsvu saobraćaja i veza Republike Srpske. Projekat je realizovan u roku od 6 meseci. Sistem asw:examinus dobitnik je Zlatne medalje sa sertifikatom za inovaciju na „Sajmu ideja, inovacija i novih softvera“ 2011. u Nirnbergu u Nemačkoj.

Povezane studije

Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća
Tehnički sektor, Sektor za projektovanje i razvoj, Sektor za finansijsko pravne poslove, Služba (sektor) za praćenje tehničkih gubitaka na mreži

Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća

saznaj više
Podrška za upravljanje građevinskim kompanijama
Izgradnja građevinskih objekata

Podrška za upravljanje građevinskim kompanijama

saznaj više