Informacioni sistem za nadzor i praćenje tehničkog pregleda vozila

Kompanija
Audiotex, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i komunikacija
Država
Banjaluka, Bosna i Hercegovina
Industrija
Tehnički pregled vozila
Informacioni sistem za nadzor i praćenje tehničkog pregleda vozila

Tehnologije

Proizvodi

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Sistem za tehničke preglede vozila, registraciju i izdavanje licenci implementiran je u svim stanicama tehničkih pregleda vozila u Republici Srpskoj i u Distriktu Brčko. Umreženo je 208 stanica tehničkog pregleda na kojima se obavljaju poslovi propisani pravilnikom o tehničkim pregledima vozila BiH i pravilnikom o izdavanju Licence RS. Sistem je integrisan sa agencijom IDDEEA (agencija za personalna dokumenta), a na nju su vezani svi centri za registraciju MUP-a Republike Srpske čime je postignuta automatizacija procesa registracije vozila. Godišnje se uradi oko 330.000 tehničkih pregleda za koje se podaci unesu u bazu sistema. Pored tehničkog pregleda, sistem omogućava kompletno vođenje finansijsko-knjigovodstvenih poslova.

Realizacija

Tehničko rešenje zasnovano je na najsavremenijim tehnologijama i troslojnoj arhitekturi sistema. Aplikativni i server baze podataka su cluster-ovani što pruža veću stabilnost sistema i onemogućava zastoj u radu stanica tehničkog pregleda. Pristup aplikaciji i podacima vrši se putem Interneta, korišćenjem web browsera. Sve stanice za tehničke preglede vozila su povezane u jedinstvenu VPN (Virtual Private Network) mrežu čime je obezbeđena dodatna sigurnost celokupnog sistema. Sistem je jednostavan za korišćenje što je vrlo retko za tako kompleksne sisteme. Sistem asw:examinus za tehničke preglede vozila je u potpunosti zadovoljio zahtev korisnika kako u potpunom pojednostavljenju rada na stanicama tehničkih pregleda tako i u automatizaciji procesa registracije vozila kao i nadzoru svih aktivnosti od strane ovlašćenih korisnika u Ministartsvu saobraćaja i veza Republike Srpske. Projekat je realizovan u roku od 6 meseci. Sistem asw:examinus dobitnik je Zlatne medalje sa sertifikatom za inovaciju na „Sajmu ideja, inovacija i novih softvera“ 2011. u Nirnbergu u Nemačkoj.

Povezane studije

Distribucija Vileda proizvoda
Veleprodaja

Distribucija Vileda proizvoda

saznaj više
Najvažnija finansijska institucija u državi
Javna preduzeća

Najvažnija finansijska institucija u državi

saznaj više