Najveći maloprodajni lanac u Srbiji i regionu

Kompanija
Futura plus
Država
Beograd, Srbija
Industrija
Maloprodaja, Veleprodaja, Distribucija novina
Najveći maloprodajni lanac u Srbiji i regionu

Tehnologije

Proizvodi

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

S:

asw:mercantis

RMS

Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

M:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Futura Plus je najveći domaći lanac kioska i najveći distributer štampanih medija u regionu. U sastavu kompanije posluje 900 kiosaka i corner shop-ova. Imaju sopstvenu distribuciju koju obavljaju sa 200 dostavnih vozila sa kojima vrše svakodnevnu isporuku robe na preko 2.000 maloprodajnih objekata, kako u sopstvenoj mreži, tako i eksternim kupcima. Kompanija Futura plus svoj razvoj zasniva i na stalnom investiranju u nove tehnologije i informacione sisteme pomoću kojih svojim kupcima pruža širok spektar usluga. Za potrebe takvog razvoja, kompanija Futura plus je zahtevala POS sistem koji može da obezbedi da kiosk postane multifunkcionalni maloprodajni objekat.

Realizacija

Projekat integralnog informacionog sistema u kompaniji Futura plus se odvijao u više faza. Prva faza obuhvatila je implementaciju centralnog ERP sistema asw:dominus kojim su pokrivene sve poslovne funkcije (upravljanje robnim poslovanjem, finansije, knjigovodstvo, obračun zarada i kadrovska evidencija i upravljanje osnovnim sredstvima). Posebno važan segment odnosi se na upravljanje i kontrolom 12 regionalnih centara iz kojih se snabdevaju sopstveni i eksterni maloprodajni objekti. Druga faza, realizacije integralnog informacionog sistema obuhvatala je implementaciju business intelligence sistema asw:sapiens. Ovaj sistem je omogućio menadžerima na svim nivoima odlučivanja da prate realizaciju planova i rade detaljne analize nad velikim brojem podataka. U trećoj fazi, kompanija Futura plus implementira sistem za upravljanje maloprodajnim objektima asw:mercantis koji je u potpunosti integrisan sa centralnim ERP sistemom asw:dominus-om. Potpuna integracija, omogućava kompaniji da u potpunosti kontroliše svoju maloprodajnu mrežu iz centrale kompanije i da planiranje snabdevanja vrši na osnovu tačnih i ažurnih podataka o prodaji i zalihama. Implementacija sistema omogućila je povećanje efikasnosti u procesu naručivanja i distribucije robe i održavanja optimalnih zaliha.

Povezane studije

Veleprodaja i maloprodaja sportske i modne odeće i obuće
Trgovina sportskom i modnom odećom (veleprodaja i mreža MP objekata)

Veleprodaja i maloprodaja sportske i modne odeće i obuće

saznaj više
Instalacija ASW aplikacije Obaveze i Potraživanja u kompaniji Mison d.o.o.
Distribucija

Instalacija ASW aplikacije Obaveze i Potraživanja u kompaniji Mison d.o.o.

saznaj više