ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

asw:dominus

Integrisani informacioni sistem asw:dominus je sveobuhvatan proizvod za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima kompanije (finansije, ljudski resursi, dobra, materijali, osnovna sredstva, itd.)

asw:dominus je centralna figura svakog asw:erp sistema, integralni faktor za sve ostale ASW i strane proizvode. Za mnoge ASW klijente, ovo je jedini element ERP sistema, tako da se ovaj proizvod često identifikuje sa ERP.
Pružanjem pravovremenih i tačnih informacija, povezujući različite funkcionalne oblasti poslovanja u celini, sa visokim stepenom integracije, asw:dominus ERP sistem je sigurna osnova za povećanje produktivnosti, efikasnosti i profitabilnosti kompanije.
asw:dominus ERP sistem je strukturiran modularno, čime postiže potpunu fleksibilnost i prilagođavanje potrebama korisnika. Sastoji se od devet podsistema i povezanih modula koji pokrivaju sve poslovne funkcije kompanije:

  • Finansijski podsistem
  • Računovodstveni podsistem - knjigovodstveni sistem
  • Podsistem za praćenje robe i gotovih proizvoda
  • Podsistem za praćenje osnovnih sredstava
  • Podsistem za upravljanje ljudskim resursima
  • Podsistem za monitoring materijala
  • Podsistem za praćenje proizvodnje
  • Logistički podsistem
  • Podsistem za administraciju i konfiguraciju

Sistem omogućava brzo i jednostavno proširenje funkcionalnosti i odličnu konfiguraciju, tako da je izgled aplikacije i rada prilagođen potrebama korisnika.
Takođe podržava rad sa PDA uređajima i integrisan u asv: dominus sistem. Osnovna svrha je da se podrži rad komercijalista na terenu kroz kreiranje narudžbi klijenata, uz mogućnost uvida u cenovnik, zalihe, asortiman, status kupca, definisanje i praćenje ruta za komercijaliste, itd.
Poslovni sistem asw:dominus je prvenstveno namenjen srednjim i velikim preduzećima svih industrija.

Preuzmite brošuru

Unesite mail da biste preuzeli brošuru
Hvala na interesovanju
PreuzMi brošuru
Greška

Povezane Studije

Maloprodaja i distribucija prodajnog programa

Upravljanje maloprodajnim lancem robe široke potrošnje

saznaj više
Veleprodaja, Maloprodaja

Multibrend maloprodajni objekti

saznaj više
Veleprodaja

Podrška za distribuciju robe široke potrošnje

saznaj više
Maloprodaja, Saobraćaj, Ugostiteljstvo

Upravljanje holdingom

saznaj više
Industrija zabave – kazina

Centralizovano praćenje poslovanja kazina

saznaj više
Maloprodaja, Veleprodaja

Lanac hipermarketa u Crnoj Gori

saznaj više

Sledeći Proizvodi

asw:mercantis

RMS

Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

saznaj više
M:

asw:libris

DMS

Integralni sistem za upravljanje dokumentima

saznaj više
L:

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

saznaj više
S:

asw:utilitas

Softversko rešenje koje u potpunosti pruža IT podršku komunalnim preduzećima

saznaj više
U:

asw:maximus

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Softversko rešenje zasnovano na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju koje olakšava upravljanje kompanijom

saznaj više
M: