Billing & Customer Care sistem za mobilnu telefoniju Republike Srpske

Kompanija
m:tel
Država
Banjaluka, BiH
Industrija
Mobilna telefonija
Billing & Customer Care sistem za mobilnu telefoniju Republike Srpske

Tehnologije

Proizvodi

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

S:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Telekom Srpske a.d. Banjaluka je jedan od tri nacionalna telekom operatora u Bosni i Hercegovini koji posluje na sve dinamičnijem tržištu, nudeći najsavremenije telekomunikacione usluge iz oblasti mobilne i fiksne telefonije, interneta i prenosa podataka. Da bi uspešno pratio svetske trendove i najnovija tehnološka dostignuća na polju telekomunikacija bilo je neophodno postaviti takav integralni sistem koji će omogućiti praćenje svih aspekata poslovanja, uz dovoljnu otvorenost i skalabilnost (rast sistema bez ograničenja). Danas m:tel ostvaruje zapažene poslovne rezultate sa preko 1.600.000 pretplatnika i korisnika svih usluga.

Realizacija

Projekat uvođenja rešenja za Billing u m:tel tekao je više faza. Prva faza obuhvatila je uvođenje inicijalnog rešenja za obračun. Druga faza je obuhvatila razvoj i implementaciju kompletnog asw:credis sistema koji je pored obračuna obuhvatio i podršku za formiranje i praćenje korisničke mreže, konfigurabilan tarifni sistem, prikupljanje podataka sa mrežnih elemenata, štampu i distribuciju računa za usluge i proizvode, praćenje naplate, utuživanje neplatiša itd. Sistem karakteriše maksimalni nivo automatizacije i kontrole obračuna i naplate proizvoda i usluga za veliki broj korisnika. Kao sastavni deo sistema implementiran je modul za Call Centar kao servis za upravljanje odnosima sa korisnicima, čije zadovoljstvo predstavlja je m:tel i orijentisan. Na implementirani billing sistem integrisan je ERP sistem – asw:dominus. Na ovaj način je omogućena automatizovana evidencija uplata i zatvaranje stavki računa u billing sistemu, koja obezbeđuje povećanje produktivnosti i efikasnosti rada. Za napredne analize i planiranje, implementiran je business intelligence sistem asw:sapiens. Sistem za analizu se koristi na različitim nivoima upravljanja, od donošenja strateških odluka do praćenja svih parametara poslovanja i utvrđivanja međuzavisnosti. Business intelligence sistem se koristi kao osnova za definisanje različitih tarifnih paketa, uvođenje novih usluga, rasterećenja mreže, analize ponašanja grupa korisnika, praćenja realizacije plana po organizacionim jedinicama, tipu prihoda, vremenu, regijama itd. Kompanija m:tel, koja posluje na izuzetno dinamičnom i konkurentnom tržištu, svoju prednost ostvaruje donošenjem brzih odluka zasnovanim na kvalitetnim informacijama dobijenim iz informacionog sistema.

Povezane studije

Veleprodaja i maloprodaja sportske i modne odeće i obuće
Trgovina sportskom i modnom odećom (veleprodaja i mreža MP objekata)

Veleprodaja i maloprodaja sportske i modne odeće i obuće

saznaj više
Centralizovano praćenje poslovanja kazina
Industrija zabave – kazina

Centralizovano praćenje poslovanja kazina

saznaj više