Veleprodaja kancelarijskog materijala

Kompanija
Extra Lux d.o.o.
Država
Ljubljana, Slovenija
Industrija
Veleprodaja
Veleprodaja kancelarijskog materijala

Tehnologije

Proizvodi

asw:dominus

ERP

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Extra Lux je jedan od najvećih dobavljača kancelarijskog materijala u Sloveniji. Uz širok asortiman i kvalitet proizvoda, kupcima nude i izuzetno brzu isporuku kako standardnog, tako i nestandardnog asortimana velikog broja različitih proizvođača. Osnovni cilj projekta je bio uvođenje informacionog sistema koji bi obezbedio veći stepen kontrole i olakšao operativne funkcije poslovanja.

Realizacija

Implementacijom centralnog ERP sistema asw:dominus pokrivene su sve poslovne funkcije kompanije Extralux: nabavka, veleprodaja, magacinsko poslovanje, kadrovska evidencija i obračun zarada, finansije i knjigovodstvo. Time je obezbeđen integralni informacioni sistem za efikasno upravljanje svim procesima. Povezanost podsistema i visok nivo automatizacije, smanjio je u velikoj meri ručni unos podataka i obezbedio veću kontrolu u svim segmentima poslovanja. Funkcije poslovnog sistema su distribuirane na četiri lokacije: u Ljubljani, Celju, Kopru i Novom Mestu. Jedinstveni sistem omogućava centralizovanu evidenciju narudžbi kupaca i međuskladišnog naručivanja poslovnica iz centralnog magacina, tako da se formiraju zbirne narudžbe prema dobavljačima. Skladište se vodi po lokacijama, tako da se raspoređivanje zaliha vrši za svaku varijantu (boju) po lokacijama, što obezbeđuje isporuku robe kupcima u izuzetno kratkom roku. Tako organizovan sistem omogućava efikasnu nabavku i distribuciju robe, čime se ostvaruje brz obrt robe u skladištima a zalihe se održavaju na optimalnom nivou.

Povezane studije

Distribucija Vileda proizvoda
Veleprodaja

Distribucija Vileda proizvoda

saznaj više
Najveća kompanija za proizvodnju veštačkih đubriva
Preduzeće za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

Najveća kompanija za proizvodnju veštačkih đubriva

saznaj više