Retail and Distribution of Home Appliances

Company
Gorenje studio Slovenija d.d.
Country
Ljubljana, Slovenia
Industry
Retail and distribution of the sales program
Retail and Distribution of Home Appliances

Technologies

Oracle forms
Java
Postgre SQL
Linux

Products

asw:mercantis

RMS

RMS - The Retail Management System is a popular, flexible product that fully supports processes within a retail company.

M:

asw:dominus

ERP

ERP - Comprehensive solution for managing all business processes and resources within a company

D:

Description

Kompanija Gorenje Studio Slovenija je glavni distributer proizvodnog i prodajnog programa Gorenje za područje Slovenije. Gorenje Studio Slovenija organizuje i realizuje servisnu podršku, prodaju rezervnih delova i postprodajnu uslugu kroz Gorenje servisnu mrežu i maloprodaju celokupnog asortimana Gorenje aparata kroz 5 prodajnih salona. Takođe, u svom sastavu, ima i razvijenu elektronsku kupovinu proizvoda preko sopstvene internet prodavnice. Na osnovu pažljivo definisanih zahteva utvrđen je naš zadatak na ovom projektu. Implementacijom informacionog sistema unaprediti poslovanje, upravljanje kompanijom i ostalim procesima.

Realisation

Projekat implementacije trajao je 7 meseci. Svi maloprodajni objekti – saloni i centralni sistem startovali su sa radom istog dana! Projekat integralnog informacionog sistema u kompaniji se odvija u tri faze. Prva faza obuhvatila je implementaciju centralnog ERP sistema asw:dominus kojim su pokrivene sve poslovne funkcije (upravljanje robnim poslovanjem, finansije, knjigovođstvo, obračun zarada, kadrovska evidencija i upravljanje osnovnim sredstvima), kao i implementaciju sistema za upravljanje maloprodajnim objektima – asw:mercantis u studijima. Potpuna integracija asw:dominus i asw:mercantis sistema omogućava kompaniji da u potpunosti kontroliše svoju maloprodajnu mrežu iz centrale kompanije i da planiranje snabdevanja vrši na osnovu tačnih i ažurnih podataka o prodaji i zalihama. Druga faza obuhvatila je integraciju asw rešenja sa SAP-om koji koristi proizvodna kompanija Gorenje. Na taj način omogućena je razmena infromacija u realnom vremenu između dve kompanije. U toku je treća faza realizacije projekta koja obuhvata implementaciju sistema asw:mercantis u maloprodajnu mrežu rezervnih delova.

Related Cases

Using AI in the supply process
Supermarket chain

Using AI in the supply process

find out more
Installation of the ASW Payables and Receivables application in Mison d.o.o.
Distribution

Installation of the ASW Payables and Receivables application in Mison d.o.o.

find out more