Informacioni sistem za naplatu i kontrolu parkiranja putem sms-a i kartica

Kompanija
Direkcija za izgradnju i razvoj grada Bijeljina
Država
Bosna i Hercegovina, Republika Srpska
Industrija
Tehnički sektor, Ekonomsko-pravni sektor i Sektor za građevinsko zemljište, imovinsko-pravne poslove i saobraćaj (u okviru kojeg je Direkciji povereno upravljanje javnim parkiralištima)
Informacioni sistem za naplatu i kontrolu parkiranja putem sms-a i kartica

Tehnologije

Proizvodi

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Preopterećenost saobraćaja i nedovoljan broj parking mesta predstavljaju problem svih velikih gradova. Raspoloživi parking prostor ne zadovoljava potrebe korisnika koji moraju da se parkiraju u centru grada. Nepodudaranje između potrebnog i raspoloživog broja parking mesta, uz neodgovarajuće upravljanje, dovode i do toga da parkirana vozila ugrožavaju pešački saobraćaj, kao i brzinu protoka vozila u preopterećenim ulicama. Rešenje koje dovodi do povećanja broja slobodnih parking mesta je uvođenje naplate i ograničavanje vremena parkiranja. Pri definisanju tarifne politike neophodno je podeliti gradsko jezgro na zone u odnosu na frekventnost saobraćaja i potrebe za parking mestima. Zona predstavlja skup parking mesta za koje se propisuje jedinstvena tarifna politika. Direktne koristi uvođenja informacionog sistema za regulisanje parkiranja imaju: Vozači – Nema traženja kioska i sitnog novca za kupovinu karte i nema potrebe za vraćanjem do vozila. Informacioni sistem šalje poruku obaveštenja o isteku parkiranja, i omogućeno je produženje parkiranja bez uznemiravanja. Opština – obezbeđuje više parking mesta za građane, uredniji su trotoari, redovni prihodi od naplate parkiranja, zapošljavanje. Parking servis – omogućeno je razdvajanje funkcije naplate od kontrole, povećan je stepen naplate, uspostavljen jasan i čist odnos sa vozačima. Mobilni operator – povećani prihodi kroz Micro Payment service, kao i od SMS-a i GPRS.

Realizacija

Projekat je započet u martu 2007.godine. Projekat ja završen i sistem je pušten u rad u oktobru 2007.godine. Prvobitno je izvršeno studiozno snimanje stanja poslovnih procesa u direkciji grada a potom je napisana projektna specifikacija po kojoj je dalje vršeno podešavanje i implementacija postojećih rešenja. Veliki doprinos efikasnoj implementaciji dala su iskustva ASW tima koja su stečena tokom projekta implementacije asw:temporis rešenja u gradovima u Srbiji: Kikindi, Zaječaru, … Uvođenjem informacionog sistema u Bijeljini krajnjim korisnicima parking prostora u Bijeljini omogućeno je da slanjem SMS-a na odgovarajuće kratke brojeve telko operatera plate uslugu parkiranja. Takođe, omogućeno je da kontrolori putem prenosivih uređaja, koji su dodeljeni kao nadzor na određenim lokacijama parkirališta u gradu, mogu da vrše praćenje i kontrolu naplate, kao i izdavanje doplatnih karata. Celokupan rad parking službe nakon uvođenja informacionog sistema moguće je u potpunosti monitorisati i kontrolisati. Za potrebe realizacije projekta implementirani su sledeći proizvodi asw:-a: asw:dominus asw:temporis Rešenja su visoko integrisana u domenu praćenja naplate i evidentiranja uplata. Svih ovih godina, ASW kontinuirano radi na unapređenju svojih proizvoda.

Povezane studije

Centralizovano praćenje poslovanja kazina
Industrija zabave – kazina

Centralizovano praćenje poslovanja kazina

saznaj više
Prenos brojeva između operatera mobilne telefonije
Mobilna telefonija

Prenos brojeva između operatera mobilne telefonije

saznaj više