Informacioni sistem za naplatu i kontrolu parkiranja putem sms-a i kartica

Kompanija
Direkcija za izgradnju i razvoj grada Bijeljina
Država
Bosna i Hercegovina, Republika Srpska
Industrija
Tehnički sektor, Ekonomsko-pravni sektor i Sektor za građevinsko zemljište, imovinsko-pravne poslove i saobraćaj (u okviru kojeg je Direkciji povereno upravljanje javnim parkiralištima)
Informacioni sistem za naplatu i kontrolu parkiranja putem sms-a i kartica

Tehnologije

Proizvodi

asw:dominus

ERP

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Preopterećenost saobraćaja i nedovoljan broj parking mesta predstavljaju problem svih velikih gradova. Raspoloživi parking prostor ne zadovoljava potrebe korisnika koji moraju da se parkiraju u centru grada. Nepodudaranje između potrebnog i raspoloživog broja parking mesta, uz neodgovarajuće upravljanje, dovode i do toga da parkirana vozila ugrožavaju pešački saobraćaj, kao i brzinu protoka vozila u preopterećenim ulicama. Rešenje koje dovodi do povećanja broja slobodnih parking mesta je uvođenje naplate i ograničavanje vremena parkiranja. Pri definisanju tarifne politike neophodno je podeliti gradsko jezgro na zone u odnosu na frekventnost saobraćaja i potrebe za parking mestima. Zona predstavlja skup parking mesta za koje se propisuje jedinstvena tarifna politika. Direktne koristi uvođenja informacionog sistema za regulisanje parkiranja imaju: Vozači – Nema traženja kioska i sitnog novca za kupovinu karte i nema potrebe za vraćanjem do vozila. Informacioni sistem šalje poruku obaveštenja o isteku parkiranja, i omogućeno je produženje parkiranja bez uznemiravanja. Opština – obezbeđuje više parking mesta za građane, uredniji su trotoari, redovni prihodi od naplate parkiranja, zapošljavanje. Parking servis – omogućeno je razdvajanje funkcije naplate od kontrole, povećan je stepen naplate, uspostavljen jasan i čist odnos sa vozačima. Mobilni operator – povećani prihodi kroz Micro Payment service, kao i od SMS-a i GPRS.

Realizacija

Projekat je započet u martu 2007.godine. Projekat ja završen i sistem je pušten u rad u oktobru 2007.godine. Prvobitno je izvršeno studiozno snimanje stanja poslovnih procesa u direkciji grada a potom je napisana projektna specifikacija po kojoj je dalje vršeno podešavanje i implementacija postojećih rešenja. Veliki doprinos efikasnoj implementaciji dala su iskustva ASW tima koja su stečena tokom projekta implementacije asw:temporis rešenja u gradovima u Srbiji: Kikindi, Zaječaru, … Uvođenjem informacionog sistema u Bijeljini krajnjim korisnicima parking prostora u Bijeljini omogućeno je da slanjem SMS-a na odgovarajuće kratke brojeve telko operatera plate uslugu parkiranja. Takođe, omogućeno je da kontrolori putem prenosivih uređaja, koji su dodeljeni kao nadzor na određenim lokacijama parkirališta u gradu, mogu da vrše praćenje i kontrolu naplate, kao i izdavanje doplatnih karata. Celokupan rad parking službe nakon uvođenja informacionog sistema moguće je u potpunosti monitorisati i kontrolisati. Za potrebe realizacije projekta implementirani su sledeći proizvodi asw:-a: asw:dominus asw:temporis Rešenja su visoko integrisana u domenu praćenja naplate i evidentiranja uplata. Svih ovih godina, ASW kontinuirano radi na unapređenju svojih proizvoda.

Povezane studije

Mreža maloprodajnih objekata „Slatke kuće“
Maloprodaja, Konditorska industrija

Mreža maloprodajnih objekata „Slatke kuće“

saznaj više
Integralni informacioni sistem javnog preduzeća za skloništa
Organizacija izgradnje, održavanja i tehničke kontrole javnih i blokovskih skloništa na teritoriji Srbije

Integralni informacioni sistem javnog preduzeća za skloništa

saznaj više