Centralizovano praćenje poslovanja kazina

Kompanija
Eleks-M
Država
Beograd, Srbija
Industrija
Industrija zabave – kazina
Centralizovano praćenje poslovanja kazina

Tehnologije

Proizvodi

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Kompanija ELEKS-M je deo grupacije koja vodi kazina u u zemalja u svetu: Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Rumunija, Kazahstan i Kirgistan. Pored kazina, kompanija GLA holding je prisutna i u ostalim sektorima privrede: proizvodnja bioenergije, nekretnine i turizam. Za potrebe praćenje kazina, bilo je potrebno implementirati sistem koji bi omogućio prikupljanje podataka o ostvarenim rezultatima po svakom automatu na dnevnom nivou. Implementacija sistema je u prvoj fazi projekta planirana u Srbiji, a plan je da se sistem preslika na kompanije u ostalim zemljama u kojima posluje kompanija GLA Holding.

Realizacija

Realizacija projekta u prvoj fazi obuhvatila je implementaciju centralnog ERP sistema asw:dominus za praćenje i kontrolu poslovanja svih kazina. Svaki kazino je preko VPN tunela povezan sa centralom kompanije, tako da se podaci o ostvarenim rezultatima po automatima unose direktno u jedinstvenu bazu podataka. Umesto nabavke sopstvenih servera, kompanija ELEKS-M se odlučila za hostovanje celokupnog sistema na ASW serverima. Veza centrale kompanije i ASW-a je zaštićena VPN tunelom. Druga faza realizacije projekta obuhvata razvoj podrške za prikupljanje podataka sa automata o uplatama/isplatama putem mobilnog uređaja sa Android operativnim sistemom. Pored tih podatka, za svaki automat će se prikupljati podaci o tehničkoj ispravnosti i vrednostima kontrolnih brojača. Kompanija ELEKS-M je implementacijom ASW sistema znatno povećala stepen kontrole i obezbedila efikasan sistem izveštavanja o ostvarenim rezultatima na dnevnom nivou.

Povezane studije

Implementacija sistema za podršku procesima distribucije i logistike robe široke potrošnje
Distribucija i logistika robe široke potrošnje i usluga

Implementacija sistema za podršku procesima distribucije i logistike robe široke potrošnje

saznaj više
Najveći maloprodajni lanac u Srbiji i regionu
Maloprodaja, Veleprodaja, Distribucija novina

Najveći maloprodajni lanac u Srbiji i regionu

saznaj više