Integralni informacioni sistem javnog preduzeća za skloništa

Kompanija
Javno preduzeće za skloništa
Država
Beograd, Srbija
Industrija
Organizacija izgradnje, održavanja i tehničke kontrole javnih i blokovskih skloništa na teritoriji Srbije
Integralni informacioni sistem javnog preduzeća za skloništa

Tehnologije

Proizvodi

asw:libris

DMS

Integralni sistem za upravljanje dokumentima

L:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Poslovni procesi Javnog preduzeća Skloništa (JPS) su: Organizacija izgradnje, održavanja i tehničke kontrole javnih i blokovskih skloništa na teritoriji Republike Srbije, Upravljanje mirnodopskog korišćenja skloništa, Organizovanje zaštite skloništa od nadziđivanja, Upravljanje i kontrola izvođenja raznih građevinsko-zanatskih radova u funkciji sanacija i održavanja skloništa. U evidenciji preduzeća nalazi se 1441 javno i blokovsko sklonište na teritoriji 48 opština u Republici Srbiji, kojima upravlja kao sredstvima u državnoj svojini. Sredstva za obnavljanje poverene delatnosti stiču se od izdavanja u zakup dvonamenskih skloništa i poslovnog prostora u mirnodopskim uslovima. Ciljevi implementacije informacionog sistema bili su: Unapređenje poslovanja, Ubrzavanje i olakšavanje u radu sa dokumentacijom i radnim nalozima, Povećanje efikasnosti obavljanja poslova, Ubrzavanje dostave dokumentacije službama i udaljenim objektima, Smanjenje obima dupliranih dokumenata.

Realizacija

U početnoj fazi realizacije projekta posebna pažnja posvećena je analizi svih poslovnih procesa i dokumenata koji se koriste unutar preduzeća. Nakon serije intervjua i usvajanja projektne specifikacije pristupilo se prilagođavanju postojećeg i razvoju novog softvera. Za potrebe izgradnje IIS-a korišćen je jedan postojeći proizvod (asw:officius) i razvijen je potpuno novi softverski proizvod asw:libris kao sistem za podršku rada pisarnice i kolaboracije sa ostalim službama. Paralelno sa aktivnostima prilagođavanja i razvoja softvera tekla je analiza postojećih izvora podataka i pisanja procedura za migraciju postojećih dokumenata. Konačan rezultat migracije je postojanje jedinstvene centralizovane baze podataka sa svim dokumentima preduzeća. Poseban izazov predstavljala je obuka velikog broja korisnika koji obavljaju složene i međusobno zavisne aktivnosti. Faznom realizacijom i temeljnim pripremama, uz nesebično angažovanje svih izvršilaca, realizovano je blagovremeno puštanje u rad. Poseban kvalitet ovog projekta čini činjenica da je IT služba JPS-a u potpunosti preuzela prvi nivo podrške korisnika i da konstantno radi na poboljšanju organizacije i nivoa korišćenja sistema. Na bazi informacija koje dobija od IT službe i krajnjih korisnika, ASW kontinuirano radi na usavršavanju svojih proizvoda.

Povezane studije

Multibrend maloprodajni objekti
Veleprodaja, Maloprodaja

Multibrend maloprodajni objekti

saznaj više
Podrška za razvoj poslovanja
Maloprodaja,Veleprodaja

Podrška za razvoj poslovanja

saznaj više