Upravljanje maloprodajnim lancem od 600 kioska

Kompanija
Štampa sistem
Država
Beograd, Srbija
Industrija
Maloprodaja, Distribucija štampe
Upravljanje maloprodajnim lancem od 600 kioska

Tehnologije

Proizvodi

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

S:

asw:mercantis

RMS

Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

M:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Kompanija Štampa sistem predstavlja jedan od najvećih maloprodajnih lanaca kiosaka u Srbiji, sa oko 600 kioaka i corner shop-ova. Dalji razvoj kompanije zahtevao je kvalitetniju informacionu podršku u svim segmentima. Osnovni cilj projekta je bio da se uvede integralni informacioni sistem koji bi omogućio veći stepen kontrole i upravljanja svim resursima. Projekat je obuhvatao uvođenje PC POS rešenja u kioske, kako bi se obezbedilo kompletno robno i finansijsko upravljanje maloprodajnom mrežom iz centrale. Specifičan zahtev projekta bio je razvoj novog proizvoda za tiražiranje novina prema zahtevu korisnika. Za potrebe top-menadžmenta implementiran je sistem za plan i analizu rezultata poslovanja u okviru business intelligence-a.

Realizacija

Realizacija ovog složenog projekta obuhvatao je faznu realizaciju podsistema u skladu sa prioritetima koje je definisao korisnik. Paralelno sa implementacijom razvijan je sistem za tiražiranje asw:stampa, tako da je kompletan projekat sa puštanjem prvih 50 maloprodajnih objekata bio završen za 6 meseci. Nakon uvođenja PC POS sistema asw:mercantis, kompanija Štampa sistem je imala tačne i ažurne informacije o zalihama i prodaji i mogućnost da unapredi sistem planiranja distribucije robe. Funkcija kioska se znatno promenila jer sada omogućava uvođenje novih usluga (prodaja ulaznica, loto, pre-paid dopune itd.) bez ulaganja u dodatnu opremu. Svaki kiosk se sada prati kao profitni centar i ostvaren rezultat se koristi kod definisanja bonusa za zaposlene. Centralni ERP sistem asw:dominus obezbedio je da se dokumenti unose na jednom mestu i da se automatizacijom kod planiranja zaliha i tiraža poveća efikasnost i efektivnost rada. Analize dobijene iz business intelligence sistema asw:sapiens, menadžment koristi kako bi pratio profitabilnost po različitim kriterijumima i donosio kvalitetne odluke za dalji razvoj poslovanja.


Povezane studije

Distribucija Vileda proizvoda
Veleprodaja

Distribucija Vileda proizvoda

saznaj više
Distribucija pića i hrane u okviru HoReCa sistema
Veleprodaja, Maloprodaja

Distribucija pića i hrane u okviru HoReCa sistema

saznaj više