Integralni informacioni sistem komunalnog preduzeća

Kompanija
Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Podgorica
Država
Podgorica, Crna Gora
Industrija
Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija pijaće vode, održavanje vodovodnog sistema, uklanjanje otpadnih voda, održavanje
Integralni informacioni sistem komunalnog preduzeća

Tehnologije

Proizvodi

asw:utilitas

Softversko rešenje koje u potpunosti pruža IT podršku komunalnim preduzećima

U:

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

S:

asw:libris

DMS

Integralni sistem za upravljanje dokumentima

L:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Vodovod i kanalizacija Podgorica obavlja sledeće poslove: prikupljanje vode iz izvora i bunara, filtriranje i distribuciju vode kućama i industrijama, prikupljanje i transport komunalnih, atmosferskih i drugih otpadnih voda, održavanje kanalizacije i drugih otpadnih voda, procesuiranje mulja i održavanje sistema za odlaganje atmosferskih voda. Kompanija posluje u glavnom gradu Crne Gore i distribuira vodu za 65.000 domaćinstava i industrija. Realizacija IS je bila usmerena u poboljšanje rada preduzeća, pojednostavljivanju rada sa potrošačima, povećanju transprentnosti informacija unutar kompanije, time redukujući greške i omogućavajući poboljšanje svoobuhvatnog vođenja kompanije.

Realizacija

Multidisciplirani tim ASW-a je u saradnji sa IT sektorom ViK Podgorice bio uključen na realizaciji projekta. U inicijalnoj fazi projekta, posebna pažnja je posvećena analizi svih poslovnih procesa i dokumenata korišćenih u kompaniji. Nakon serije intervjua i usvajanja adaptirane projektne specifikacije započeto je sa razvojem softverskog rešenja. Za potrebe realizacije, tri postojeća proizvoda su korišćena (asw: dominus, asw: libris and asw: sapiens) i potpuno novi softverski proizvod je razvijen za naplatu izvršenih komunalnih usluga – asw:utilitas. Aktivnosti prilagođavanja i razvoja softvera su usledile nakon analize postojećih podataka i njihove migracije. Finalni resultat migracije podataka je jedinstvena arhiva svih grupa pretplatnika uključujući njihove podatke od 2008 i formiranje nove produkcione baze sa početnim stanjem od 2014. godine. Poseban izazov predstavljao je trening velikog broja korisnika za rad na komleksnim i međuzavisnim aktivnostima. Novi IS takođe je doneo izazove u organizaciji preduzeća gde je impementacijom asw:libris (DMS) proizvoda taj proces olakšan. Faza implementacije je kroz adekvatnu pripremu, svesrdnu i nesebičnu saradnju i zalaganje omogućio blagovremeno puštanje u rad. Prvi računi su generisani i izdati u januaru 2014. Ovo je propraćeno realizacijom naprednih funkcija poslovnog izveštavanja. Posebna prednost ovog projekta je činjenica da je IT odeljenje ViK Podgorice kompletno preuzelo kontrolu nad podrškom prvog nivoa i konstantno radi na unapređenju organizacije i nivoa korišćenja sistema. Na osnovu sugestija dobijenih od IT odeljenja i krajnjih korisnika, ASW konstantno radi na unapređenju svojih proizvoda.

Povezane studije

Najpopularnija maloprodajna mreža drogerija u Srbiji
Maloprodaja

Najpopularnija maloprodajna mreža drogerija u Srbiji

saznaj više
Strategija razvoja i primene informacionog sistema u poslovnim procesima kompanije Multikom Group
Medijska agencija

Strategija razvoja i primene informacionog sistema u poslovnim procesima kompanije Multikom Group

saznaj više