image-6

Završena je još jedna “generacija” ASW Akademije za mlade inženjere.

Nakon završetka septembarske Akademije, pripravnici:

  • Marko Popić,
  • Marija Spasić,
  • Marija Jovanović i
  • Marija Malbašić

su uspešno savladali predviđeni program i sertifikovani su za entry  nivo znanja.

Nakon polaganja testova i dodela diploma, raspoređeni su u timove gde će se dalje specijalizovati u okviru radnog mesta.

ASW Akademija nastavlja da osposobljava, a kroz sertifikaciju i motiviše mlade inženjere za rad u informatičkoj sferi.

Detaljnije informacije o Akademiji možete pronaći ovde.