struktura-resenja_1310x400px

Struktura rešenja

Savremena dostignuća informacionih tehnologija osnovna su alatka kojom se služimo pri razvoju ASW Inženjering rešenja. Posebno značajno mesto u našem portfoliju zauzima izrada složenih informacionih sistema, a takvi sistemi iziskuju upotrebu tehnologije koja pruža modularnost, sklabilnost i faznu realizaciju. Da bismo izašli u susret složenim, razgranatim i geografski rasprostranjenim poslovnim sistemima, nudimo veb orijentisana programska rešenja, izgrađena upotrebom dvojslojne ili troslojne arhitekture sistema (two and three tier architecture).

Takvi složeni sistemi imaju nekoliko zajedničkih odlika: centralizovane informacije, distribuirane funkcije, centralizovano održavanje sistema, a sistemi su efikasni u eksploataciji i sklabilni, otvoreni za proširenja. Pored toga sistem je konfigurabilan, a njegovo konfigurisanje je zasnovano na podešavanju parametara bez intervencija na kodu.

Uz sve navedeno, ASW Inženjering je razvio i sopstvene komponente grafičkog interfejsa u čijoj su osnovi HTML komponente i Java Script.

© Copyright - ASW