Poslovni IIS

Poslovni integralni informacioni sistemi

Upravljanje holdingom

Kompanija: Mercur
Zemlja: Budva, Crna Gora
Sektor: Maloprodaja, Saobraćaj, Ugostiteljstvo
Korišćene tehnologije: Oracle, Java, Linux, PostgreSql
Proizvodi: asw:dominus, asw:mercantis, asw:pontis

Praćenje pakovanja i distribucije flaširane vode

Kompanija: Sliv d.o.o.
Zemlja: Beograd, Srbija
Sektor: Pakovanje i distribucija flaširane vode
Korišćene tehnologije: Oracle, Java, Linux, Android
Proizvodi: asw:dominus, asw:pda

Najveća kompanija za proizvodnju veštačkih đubriva

Kompanija: ‘HIP-AZOTARA’ D.O.O. PANČEVO
Zemlja: Pančevo, Srbija
Sektor: Preduzeće za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
Korišćene tehnologije: Oracle, Java, PostgreSql, Linux
Proizvodi: asw:dominus, asw:mercantis

Distribucija medicinske opreme u regionu

Kompanija: Sanolabor d.d.
Zemlja: Ljubljana, Slovenija
Sektor: Veleprodaja, maloprodaja
Korišćene tehnologije: Oracle, Java, Microstrategy, Linux
Proizvodi: asw:dominus, asw:sapiens. asw:wms

Veleprodaja kancelarijskog materijala

Kompanija: Extra Lux d.o.o.
Zemlja: Ljubljana, Slovenija
Sektor: Veleprodaja
Korišćene tehnologije: Oracle, Java, Linux
Proizvodi: asw:dominus

Podrška za upravljanje građevinskim kompanijama

Kompanija: MBA Miljković d.o.o.
Zemlja: Beograd, Srbija
Sektor: Izgradnja građevinskih objekata
Korišćene tehnologije: Oracle, Java, Linux
Proizvodi: asw:dominus

Veleprodaja i distribucija bele tehnike i kućnih aparata

Kompanija: WEG Technology
Zemlja: Beograd, Srbija
Sektor: Veleprodaja, Maloprodaja
Korišćene tehnologije: Oracle, Java, Linux, PostgreSql
Proizvodi: asw:dominus, asw:mercantis, asw:pontis

© Copyright - ASW