IIS građevinskih kompanija

Poslovni integralni informacioni sistemi građevinskih kompanija

Podrška za upravljanje građevinskim kompanijama

Kompanija: MBA Miljković d.o.o.
Zemlja: Beograd, Srbija
Sektor: Izgradnja građevinskih objekata
Korišćene tehnologije: Oracle, Java, Linux
Proizvodi: asw:dominus

Saznaj još…

© Copyright - ASW