usluge_1310x400px

Hosting

ASW proizvoda i rešenja

Ponuda za korišćenje ASW Hosting Light paketa namenjena je malim i srednjim preduzećima kojima više odgovara da imaju minimalnu jednokratnu investiciju u kvalitetno ERP rešenje a da potom svakog meseca izdvajaju određena sredstva za iznajmljivanje licenci, osnovnu podršku, održavanje softvera kao i hardversku podršku. Klijent treba da poseduje Internet konekciju, putem koje pristupa aplikaciji koja se nalazi na serveru ASW Inženjering-a putem virtuelne privatne mreže (VPN-a).

Osnovna podrška obuhvata pružanje rešenja i saveta u radu sa poslovnim softverom putem telefona, elektronske pošte ili udaljenog pristupa korisničkom računaru, bez dolaska na lokaciju korisnika. Hardverska podrška podrazumeva hostovanje baze podataka na ASW serverima, njeno održavanje i zaštitu.

Zahvaljujući kvalitetnoj hardverskoj infrastrukturi koju poseduje i usled uvođenja ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management System globalnog standarda za upravljanje zaštitom i bezbednošću informacija, kompanija ASW Inženjering može da garantuje za sigurnost podataka svojim klijentima.

U osnovna tri modela hostinga ERP rešenja za Vašu kompaniju predlažemo sledeće ASW proizvode:

asw:dominus light

Poslovni integralni informacioni sistem.

Jedinstveno ERP rešenje za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima preduzeća. Visok stepen konfigurabilnosti i modularna struktura omogućavaju prilagođavanje različitim poslovnim sistemima korisnika.

Kroz izbor određenih podsistema i pripadajućih modula, rešenje nudi mogućnost pokrivanja nekih od sledećih poslovnih funkcija u okviru jedne kompanije:

 • Podsistem za administraciju i konfiguraciju
 • Finansijski podsistem
 • Knjigovodstveni podsistem
 • Podsistem za upravljanje robnim tokovima
 • Podsistem za praćenje osnovnih sredstava
 • Podsistem za kadrovsku evidenciju i obračun zarada

asw:mercantis light

Rešenje koje podržava sve poslovne procese u maloprodajnim objektima. 

Predstavlja softverski alat kojim se pokrivaju sve aktivnosti maloprodajnih objekata, od manjih prodavnica sa jednom kasom do velikih hipermarketa sa desetinama kasa i centralizovanom bazom podataka.

asw:mercantis je funkcionalno sastavljen od sledećih modula:

 • Podsistem za praćenje poslovanja pojedinačnog objekta (BackOffice)
 • Podistem kasa (POS – Point of Sale)
 • Podsistem za centralno praćenje maloprodaje
 • Podsistem za sinhronizaciju podataka (asw:pontis)

asw:libris light

Document Management System (DMS) koji obezbeđuje rešenje za rad sa e-dokumentima u kompaniji.

Podržava procese:

 • Skeniranja dokumenata i automatskog skladištenja u DMS sistemu
 • Zavođenja e-dokumenta – dodela meta podataka
 • Organizovanje dokuemenata prema jasno definisanoj folderskoj strukturi

asw:libris obezbeđuje smanjenje troškova u radu sa dokumentacijom, u potpunosti eliminišući nepotrebno umnožavanje dokumenata i troškove dostave papirnih dokumenata.

Pored navedenih karakteristika i prednosti, korisnicima nudi i:

 • podršku brzom skeniranju
 • OCR (Optical Character Recognition) – optičko prepoznavanje karaktera u dokumentima

MODEL 1

Prvi model nudi najosnovnije funkcije i sastoji se od sva tri proizvoda sa tim da kod proizvoda asw:dominus light uključeni podsistemi su: Podsistem za administraciju i konfiguraciju, Finansijski podsistem i Podsistem za upravljanje robnim tokovima.

dominus-1

MODEL 2

U drugom modelu uključeni su i podsistemi asw:dominus light proizvoda: Knjigovodstveni podsistem i Podsistem za praćenje osnovnih sredstava.

dominus-2eng

MODEL 3

Poslednji od osnovnih modela uključuje i podsistem za kadrovsku evidenciju i obračun zarada.

dominus-3

© Copyright - ASW