utilitas-box

asw:utilitas

asw:utilitas je softversko rešenje koje u potpunosti pruža informatičku podršku svim poslovnim procesima u komunalnim preduzećima. Predstavlja savremen sistem za obračun i naplatu različitih vrsta komunalnih usluga kao što su voda, gas, električna energija, grejanje, održavanje i čišćenje zgrada, odnošenje otpada i druge.

Tokom svog poslovanja komunalna preduzeća izvršavaju različite i vrlo složene poslovne procese. Najznačajniji od njih su:

• Izgradnja i održavanje mreže
• Sklapanje potrošačkih ugovora
• Merenje potrošnje
• Obračun i zaduživanje potrošača
• Praćenje naplate
• Opomenjivanje i utuživanje neredovnih platiša
• Odnosi sa kupcima (CRM)
• Radni nalozi, poslovi u toku i mnogi drugi procesi

U toku izvršavanja navedenih poslovnih procesa, komunalna preduzeća susreću se sa različitim izazovima koji utiču na ekonomičnost, produktivnost i profitabilnost, kao i kvalitet izvršene usluge.

Spoljni faktori koji imaju najveći uticaj na poslovanje su:

• Veliki broj potrošača i događaja koji se meri desetinama hiljada
• Teritorijalna disperzija potrošača (potrošači su raspoređeni na teritoriji grada i šire)
• Složena mreža i međusobna zavisnost mreže i potrošača (više potrošača na jednom priključku, zbirni i interni potrošači itd)
• Otežano očitavanje uslovljeno terenom i vremenskim uslovima
• Slaba platežna moć potrošača
• Loša pravna regulativa i praksa u regionu
• Zahtevni i netolerantni potrošači na greške
• Komunalne usluge kao socijalna kategorija i osnovno ljudsko pravo a takođe postaju i političko pitanje

Eksperti ASW-a, na osnovu dugogodišnjeg iskustva u rešavanju sličnih problema i najbolje svetske prakse, razvili su rešenje koje pomaže komunalnim preduzećima da prevaziđu navedene izazove i unaprede svoje poslovanje. Primenom rešenja, komunalna preduzeća ubrzavaju poslovne procese i štede vreme što dovodi do većeg kvaliteta usluge, zadovoljstva krajnjih korisnika i ostvarivanja ekonomskih ciljeva preduzeća.

Svojim funkcionalnim sadržajem i tehničkim rešenjem, asw:utilitas obezbeđuje:

• Transparentnost informacija
• Centralizaciju podataka uz istovremenu distribucija funkcija
• Dobru koordinaciju i kolaboraciju tokom izvršavanja poslovnih procesa
• Tačne i blagovremene podatke koji su osnova za odlučivanje

asw:utilitas se sastoji iz sledećih modula:

 • Teritorijalna konfiguracija
 • Tarifni sistem
 • Resursi (mreža)
 • Potrošači
 • Očitavanje utrošenog
 • Obračun
 • Računi
 • Praćenje naplate
 • Utuženja
 • Evidencija novonastalih troškova
 • Rokovnik i planer za pravnike
 • Radni nalozi
 • CRM

Preuzmite brošuru