sapiens-box

asw:sapiens

Predstavlja savremeno rešenje za podršku odlučivanju kroz prikupljanje, transformaciju i analizu podataka o poslovanju Vaše kompanije.

Analitičari smatraju da prosečna firma koristi samo oko 10% prikupljenih i raspoloživih podataka. Neki, takođe, smatraju da u tipičnoj bazi nedostaje ili je netačno 30-50 % podataka.

On-line transakcioni sistem (OLTP) opslužuje svakodnevne aktivnosti kao što su: kjigovodstvo, fakturisanje, maloprodaja, i fokusiran je na brzu i tačnu obradu tekućih podataka. Ovi podaci su veoma detaljni, neredundantni, mogu se ažurirati i sadrže vrednosti validne za tekući vremenski period.

S druge strane, ogromna konkurencija na tržištu nameće borbu za svaki posao i svakog kupca što zahteva brzo donošenje adekvatnih poslovnih odluka na svim nivoima odgovornosti. Stoga je neophodno implementirati sistem koji će omogućiti pristup informacijama, analitički ih uobličiti, kao i efikasno distribuiraiti takve informacije svim nivoima odlučivanja.

Preuzmite brošuru