asw-portal

asw:portal

asw:portal u opštem smislu, pruža mogućnost da se informacije predstave korisnicima i omogući interakcija korisnika sa informacionim sistemom preko web-a. Informacije prikazane na asw:portal-u predstavljaju objedinjen sadržaj iz različitih izvora (informacionih sistema). Time je krajnjem korisniku omogućeno da ima konsolidovanu sliku na prezentacionom nivou (“na jednom mestu”).

asw:portal je namenjen korisnicima ASW-ovih proizvoda i usluga.

Izvori iz kojih asw:portal crpi informacije i omogućava interakciju sa istim su sledeći ASW proizvodi i rešenja:

 • asw:officius
 • asw:dominus
 • asw:sapiens

Prema jasno definisanom načinu razmene podataka sa izvornim sistemima asw:portal nudi korisnicima sledeće funkcionalnosti (funckionalnosti su grupisane prema izvornim sistemima):

 • asw:officius
  • Podnošenje zahteva korisničke podrške
  • Uvid u sprovedene aktivnosti vezane za zahtev korisničke podrške
  • Uvid u mesečnu/kvartalnu potrošnju sati na korisničku podršku
  • Uvid u osnovne komercijalne podatke o ugovoru o korisničkoj podršci
  • Uvid u sopstveni adresar i adresar pružaoca usluga
 • asw:dominus
  • Uvid u sopstvene obaveze i potraživanja
  • Uvid u sopstvene izvode računa
  • Uvid u sopstvene uplate i isplate
 • asw:sapiens
  • Pregled maloprodajnih analiza ukoliko korisnik koristi ASW rešenje za maloprodajne lance:
   • Pregled maloprodajnih vrednosti u periodu i po organizacionoj strukturi
   • Pregled RUC-a u periodu i po organizacionoj strukturi
   • Pregled vrednosti zaliha u periodu i po organizacionoj strukturi
   • Pregled Top 20 i Bottom 20 artikala/proizvođača/apoteka prema maloprodajnoj vrednosti/RUC-u