dominus-box

asw:dominus

Integralni informacioni sistem asw:dominus je sveobuhvatan produkt za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima preduzeća (finansijama, ljudskim resursima, robom, materijalima, osnovnim sredstvima itd.)

asw:dominus je centralna figura svakog asw:erp sistema, integralni faktor za sve druge ASW ali i strane proizvode. Za nemali broj ASW klijenata je to jedini element ERP sistema pa se često ovaj proizvod poistovećuje sa ERP-om.

Pružajući pravovremenu i tačnu informaciju, povezujući različita funkcionalna područja poslovanja u celinu, uz visok stepen integracije, asw:dominus je sigurna podloga za povećanje produktivnosti, efikasnosti i profitabilnosti preduzeća.

asw:dominus je struktuiran modularno čime je postignuta potpuna fleksibilnost i prilagođavanje potrebama korisnika. Čini ga devet podsistema i pripadajućih modula koji pokrivaju sve poslovne funkcije preduzeća:

  • Finansijski podsistem
  • Knjigovodstveni podsistem
  • Podsistem za praćenje robe i gotovih proizvoda
  • Podsistem za praćenje osnovnih sredstava
  • Podsistem za upravljanje ljudskim resursima
  • Podsistem za praćenje materijala
  • Podsistem za praćenje proizvodnje
  • Podsistem logistike
  • Podsistem za administraciju i konfiguraciju

Sistem omogućava brzo i jednostavno proširivanje funkcionalnosti i veliku konfigurabilnost, tako da se izgled aplikacije i rad prilagođavaju potrebama korisnika.

Podržan je i rad sa PDA (handhold) uređajima i integrisan u asw:dominus sistem. Osnovna namena je podrška radu komercijalista na terenu kroz kreiranje narudžbi kupaca, sa mogućnošću uvida u cenovnik, zalihe, asortiman, stanje kupaca, definisanje i praćenje ruta za komercijaliste itd.

Poslovni sistem asw:dominus namenjen je prvenstveno srednjim i velikim preduzećima svih delatnosti.

Preuzmite brošuru