Agencija za bezbednost saobraćaja

agencija-za-bezbednost-saobracaja_logo_color

Sistem za upravljanje dokumentima u Agenciji za bezbednost saobraćaja Srbije

Po osnovu javne nabavke raspisane od strane Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije, ASW Inženjering je na tenderu izabran kao implementator za „Document Management System“ (DMS), rešenje koje treba da standardizuje i optimizuje protok svih dokumenata u ovoj agenciji.

Zahtevi postavljeni tenderskom dokumentacijom su bili:

1. Uvođenje DMS sistema
2. Uvođenje ISO 9001 standarda
3. Snimanje stanja i kreiranje predloga rešenja za unapređenje postojećih sistema u agenciji

Prvi zahtev je ispunjen instalacijom i kastomizacijom asw:libris sistema. Uvođenjem DMS sistema postignuta je
centralizovanost i dostupnost dokumenata, sa struktuiranim meta-podacima i složenim metodama pretrage.
Uvođenje DMS sistema je usko povezano sa procesom uvođenja ISO 9001 standarda kojim se propisuju procedure
za upravljanje procesima i pratećom dokumentacijom. Sva dokumentacija vezana za ISO 9001 se nalazi na DMS
repozitorijumu.

Snimanje stanja i kreiranje predloga rešenja za unapređenje postojećih sistema je postignuto zahvaljujući
odličnoj saradnji sa zaposlenim u agenciji. Na osnovu izvršenog snimanja stanja svih trenutnih informacionih
sistema, napravljen je i predlog za uvođenje integralnog informacionog sistema uz integraciju sa DMS sistemom.

Projekat je uspešno završen i održana je obuka za korisnike i administratore DMS sistema, kao i interne proverivače za ISO 9001 standard.