Integralni informacioni sistem Pekarske Industrije Sunce

pekarskaindsunce

Nakon snimka stanja u organizacionoj strukturi, praćenju robe i gotovih proizvoda, finansijama i knjigovodstvu, osnovnim  i materijalnim sredstvima, kadrovima, zaradama kao i proizvodnji u Pekarskoj Industriji Sunce, delu kompanije Qvattro Company d.o.o, ASW Inženjering je izradio projektnu specifikaciju Informacionog Sistema i pristupio isporuci i instalaciji standardnih programskih rešenja: asw:dominus (sa svim podsistemima, uključujući i proizvodnju), asw:opus, asw:logistic – TMS.

Novi integralni informacioni sistem obezbeđuje uslove za praćenje događaja i obradu podataka o tim događajima u realnom vremenu, što podrazumeva:

  • unos podataka na mestu njihovog realnog nastanka i njihova transparentnost na svim ostalim mestima u informacionom sistemu,
  • konzistentne i tačne podatke,
  • smanjenje opterećenja resursa,
  • podlogu za bolje izveštavanje.

U ukviru kompanije Qvattro Company d.o.o., koja posluje sa osnovnom delatnosću maloprodaja, instalirano je rešenje asw:opus i u ovom trenutku na bazi realnih informacija, sa visokim stepenom ažurnosti  može se kvalitetno upravljati kompleksnim poslovnim sistemom grupacije.