IIS Marmil d.o.o u produkciji

marmil

Na osnovu zahteva za uvođenjem Integralnog informacionog sistema u kompaniji Marmil d.o.o. a uskladu sa potrebama iskazanim u toku analize poslovnih procesa od strane ASWInženjering-a, novi Integralni Informacioni Sistem kompanije Marmil je trebao da ispuni maksimalnu informatičku podršku svim poslovnim funkcijama, kontrolu nad resursima,formiranje realne slike poslovnog sistema u svakom trenutku, centralno praćenje i kontrolu svih maloprodajnih objekata, praćenje i kontrolu funkcija koje menjaju stanje poslovnog sistema, podršku za širenje poslovnog sistema i ostvarivanje strategijske prednosti kompanije Marmil u domenu kontrole i razvoja poslovnih procesa.

Implemetacijom Centralnog ERP sistema asw:dominus izvršena je potpuna integracija svih funkcija i procesa u poslovnom sistemu Marmil a  integracijom proizvoda asw:opus rešeno je praćenje ljudskih resursa.

Sistem u maloprodajnim objektima u potpunosti je integrisan sa centralnim  sistemom i omogućava kompletnu kontrolu i upravljanje. Pod tim se podrazumeva određivanje asortimana, nabavku od dobavljača, naručivanje od strane prodavnica, izradu kalkulacija u prodavnici ili u centrali za prodavnicu i slično. Upravljanje cenama je takođe u potpunosti centralizovano što omogućava efikasan rad i smanjenje administrativnog rada na održavanju cenovnika. Automatskom sinhronizacijom podataka (asw:pontis) se postiže visok stepen sinhronizacije dokumenata i šifarnika i integracije centralnog sistema i maloprodajnih objekata.

asw:loyalty sistem predstavlja nadogradnju rešenja za maloprodaju pomoću kojeg se rukovodi svim marketinškim aktivnosti sa jednog mesta Na osnovu zahteva Marmil d.o.o. kompanije, uvedena su tri modula asw:loyalty sistema: akcijska sniženja, nagradne akcije i kartice lojalnosti evidencionog nivoa,

Arhitektura informacionog sistema

marmil

Instalacija sistema je uspešno završena i održane su obuke za: veleprodaju, finasije, materijal, proizvodnju, maloprodaju a operativan rad je započeo 18.07.2016 puštanjam prve prodavnice.