Goodwill Apoteka

goodwill

Goodwill Pharma je kompanija, koja je u potpunosti u mađarskom vlasništvu, zapošljava domaću radnu snagu. Osnovni profil kompanije u početnom periodu je bio posredovanje u zapošljavanju ljudi na polju farmacije, a kasnije su bili ekskluzivni distributeri mnogih poznatih lekova. Poslednjih godina stavljaju veliki naglasak na razvoj svojih lekova i prirodnih dodataka ishrani. Do danas su postali jedna od vodećih farmaceutskih kompanija na teritoriji Mađarske a planiraju da to postanu i na tržištu Srbije.

Šireći oblasti i polja svojih delatnosti, 2008. godine otvorena je prva Goodwill Apoteka.

Jedinstven i prepoznatljiv vizuelni identititet, opredeljenost za vrhunsku uslugu, prijatna atmosfera i iznad svega širok spektar proizvoda, uz stručnu prodaju i savete, ubrzo su Goodwill Apoteke izdvojili od konkurencije.

Danas na tržištu Srbije postoji 64 Goodwill Apoteka koje konstantno unapređuju sve aspekte svog poslovanja, a u ovoj i narednim godinama planira se dalje širenje njihove mreže apoteka.

U svojoj misiji ASW Inženjering je ponosan što je izabran za partnera i misija Goodwill Apoteka realizovana je implementacijom naših sledećih proizvoda:

 • asw:dominus – cetralni ERP sistem,
 • asw:mercanits – sistem za maloprodaju,
 • asw:opus – sistem za praćenje ljudskih resursa,
 • asw:loyalty – program lojanosti,
 • asw:libris – sistem za document menadžment,
 • asw:sapiens – business inteligence rešenje.

Realizacija gore navedenih rešenja podrazumeva sledeće usluge naših konsultanskih i razvojnih timova:

 • Snimanje trenutnog stanja poslovanja Naručioca
 • Izrada “Projektne specifikacije Informacionog Sistema”
 • Dodatni razvoj radi prilagođavanja spicifikama poslovanja Naručioca
 • Instalacija i konfiguracija aplikativnih programskih rešenja
 • Podešavanje sistema i preuzimanje pripremljenih podataka
 • Obuka kadrova
 • Simulacija i verifikacija Informacionog sistema
 • Operativno puštanje u rad Informacionog sistema

Goodwill Apoteka planira agresivnu ekspanziju u narednim godinama koja će nama omogućiti da u najboljem svetlu prikažemo skalabilne mogućnosti naših integrisanih informacionih sistema.